Vejledning i genhusning

Genhusning er en kompliceret og krævende affære, og indebærer risiko for splid mellem beboere og administration. Men der er også potentiale for i fællesskab at skabe en ny og stærkere boligafdeling.


Formålet med projektet

Alle medarbejdere i en boligorganisation, der har stået med en genhusningsproces ved hvor svært det er og hvor mange ting, der kan gå galt. Derfor har nogle erfarne medarbejdere fra KAB lavet et projekt, der skal inspirere og hjælpe kolleger i den almene bolig sektor til at sikre en genhusningsproces, der styrker boligafdelingen, frem for det modsatte.

"En af de gennemgående erfaringer, vi har hørt i interviews med genhusningskonsulenterne, er, at genhusning nedprioriteres eller endda glemmes i store byggesager." Sådan siger konsulent i KAB, Christina Tønder Bell, der er projektleder bag en ny vejledning til genhusning. 
Hun fortsætter: "Genhusning fylder som regel ikke meget i byggesagen, men til gengæld fylder det rigtigt meget for beboerne. Og det er dér udfordringen ligger. Genhusning kræver noget særligt. Det kræver naturligvis omtanke og respekt for den ømfindtlige situation, beboerne bliver sat i, fordi de skal flytte, men det kræver i høj grad også god planlægning og gennemtænkt projektledelse."Tre vigtige pointer

Projektet har til formål at indsamle viden omkring genhusning fra boligorganisationer i hele landet, hvorfra en genhusningsvejledning er udarbejdet. Vejledningen indeholder ikke færdige løsninger, men viser istedet hvilke konsekvenser forskellige løsningsmodeller har.

Vejledningen har tre hovedpointer: 

1. Genhusning i forbindelse med større renoveringer skal ses som et projekt i sig selv med behov for projektledelse.

2. Genhusning er forbundet med udgifter, der skal budgetteres i byggesagen allerede ved Skema A ansøgningen.

3. Genhusning fylder som regel ikke meget i byggesagen, men rigtigt meget for beboerne, derfor er kommunikation et essentielt element i et succesfuldt genhusningsforløbOm vejledningen

 

AlmenVejledning i genhusning er baseret på erfaringer fra en række forskellige boligorganisationer og tænkt som inspiration til dette samt hjælp til tolkning af lovgivningen. Vejledningen er derfor ikke en facitliste til genhusning, men et sted hvor der kan hentes erfaring fra andre genhusningsprojekter, og der er en masse gode inspirationskilder.

Planlægning af et genhusningsforløb kræver som al anden projektledelse en god organisatorisk forankring, tydelig kommunikation, struktur i projektledelsen samt ikke mindst respekt for situationen.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Christina Tønder Bell

Mail:

ctb@kab-bolig.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.188.500 kr.

Støttebeløb fra forsøgspulje

500.000 kr.

Projektstart og slut

01. sep 2013 - 30. aug 2015

Projektejer

KAB

Ansøgningsår

2013

Projekttema

Genhusning