Værktøjskasse til indbrudsforebyggelse

Der er udarbejdet en værktøjskasse til indbrudsforebyggelse i forbindelse med renoveringsprojekter i alment byggeri.


Baggrund for projektet

Med baggrund i en undersøgelse af udenlandske erfaringer med indbrudsforebyggelse og pilotprojekter, er der blevet udarbejdet en værktøjskasse til indbrudsforebyggelse i forbindelse med renoveringsprojekter i alment byggeri.

Hovedformålet med projektet har været udarbejdelse af en værktøjskasse til indbrudsforebyggelse primært målrettet den almene sektor. 

Vaerktoejskasse 2015 08 06 4 6 Web

Grafen illustrerer hvor mange indbrud der er pr. 100.000 indbyggere, i England+Wales, Holland, Danmark og Sverige (2014)Hvad indeholder værktøjskassen?

Værktøjskassen indeholder en læsevenlig og praksisrettet oversigt samt beskrivelser af indbrudsforebyggende foranstaltninger der er særligt virkningsfulde, med tilhørende prisoversigter. Værktøjskassen har et bredt sigte og kan både anvendes i det almene byggeri og øvrigt byggeri. 

Værktøjskassens indhold er valgt på grundlag af udenlandske erfaringer med indbrudsforebyggelse fra Holland, Sverige, England og Danmark. 

I værktøjskassen omsættes disse erfaringer til konkrete tiltag og anbefalinger med prissatte redskaber, der kan være med til at reducere antallet af indbrud i Danmark. Om pilotprojektet

Der udføres 3 pilotprojekter i samarbejde med Landsbyggefonden for at give svar på, hvorvidt konkrete tiltag fører til fald i antallet af indbrud i de pågældende almene boliger. De to delopgaver bindes sammen af, at værktøjskassens metoder og anbefalinger anvendes i pilotprojekterne. De indbrudsforebyggende tiltag implementeres i pilotprojekterne i forbindelse med renovering af boligområderne. 

Som en del projektet er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra KAB, Brabrand Boligforening, Det Kriminalpræventive Råd, Forsikring og Pension, Transport og Byggestyrelsen, Sikkerhedsbranchen og Landsbyggefonden. Følgegruppen har undervejs leveret input og forslag til udfærdigelse af værktøjskassen.

I forbindelse med problemanalysen inddrages beboerrepræsentanter bl.a. i tryghedsvandringer. Løsningsbeskrivelse for de indbrudsforebyggende tiltag præsenteres for beboerrepræsentanterne til kommentering og godkendelse før de projekteres og implementeres, i det omfang der er relevant.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Frank S. Hansen

Mail:

fsh@niras.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

900.000

Støttebeløb fra forsøgspulje

900.000

Boligafdelinger

1: Korsløkkeparken i Odense, Fyns Almennyttige Boligselskab. 2: Hjortegården i Herlev, Boligforeningen 3B. 3: Klyngen i Greve, Sydkystens Boligselskab.

Projektstart og slut

05. jan 2015 - 26. aug 2015

Projektejer

Niras

Ansøgningsår

2014

Projekttema

Indbrudsforebyggelse

Boligtype

Antal lejemål

1551