Under samme tag

Projektet ’Under samme tag’ kommer med nye og inspirerende forslag til, hvordan ældre almene boligbebyggelser kan omdannes, så de kan huse mangfoldige samlivsformer under samme tag.


Tanken bag projektet

FORSKELLIGE MÅDER AT BO OG LEVE PÅ

Mange ældre almene boligbebyggelser er bygget ud fra et grundlæggende princip om standardiserede botilbud til alle. Et princip med enorm betydning for boligsektoren i Danmark, men også et princip, som på mange måder ikke længere matcher virkeligheden.
  
»I dag er fleksibilitet og forskellighed nøglebegreber for den måde, som mange mennesker indretter deres liv - og bolig - på En husstand kan jo dække over både kernefamilien, sammenbragte storfamilier, enlige fuldtids-, deltids- og weekendforældre, bofællesskaber og aleneboende i alle aldre,« siger Caroline Beck, konsulent i Nueva og projektleder på undersøgelsen.

»Og for at den almene boligsektor fortsat kan være en attraktiv bomulighed for et bredt udsnit af befolkningen er det vigtigt, at vi får indrettet de almene boligafdelinger, så de er i stand til at imødekomme og rumme disse forskelligartede familietyper.«

 En mulighed for nytænkning

Tiden nu er oplagt til at gentænke og omdanne de oprindelige boligtyper og fællesfaciliteter i de mange bomiljøer. En stor del af den almene bygningsmasse står i dag over for omfattende fysisk modernisering. Muligheden er derfor enestående i forhold til at supplere f.eks. den traditionelle sammenlægning med flere og varierede tilbud til de mange slags beboergrupper.

Projektet 'Under samme tag' har taget udgangspunkt i tre typiske boligafdelinger fra 1940erne, der alle har en stor overvægt af ensartede, små og utidssvarende familieboliger. Baseret på observationer og interviews med beboere i hhv. Abildgården, Elleparken og Sjællandshuse er udarbejdet et redskabskatalog med nye bud på, hvordan fremtidens boligtyper og fællesrum kan tage sig ud.

Deleboligen og det nye hverdagsrum

Én af de nye boligtyper, som projektleder Caroline Beck bl.a. har oplevet efterspørgsel på, er deleboligen: »I dag ser vi en stigende trend mod, at folk ønsker at bo sammen i mini-bofællesskaber. Ved at sammenlægge to eller tre boliger og indrette dem med separate indgange, toiletter og enkeltværelser men ellers fællesfaciliteter kan det almene botilbud hurtigt blive en attraktiv mulighed for denne målgruppe.«Projektets fem koncepter

Projektet kigger også med friske øjne på de aktiviteter, som med fordel kan lægges uden for boligen. Caroline Beck forklarer: »For mange familier kan det være svært at finde plads i den private bolig til aktiviteter, der ligger ud over de daglige gøremål, som f.eks. børnefødselsdagen, det større middagsselskab, overnattende gæster eller at spille på sit musikinstrument. Og samtidig bliver disse aktiviteter af forskellige årsager sjældent henlagt til beboerlokalet. Der kan derfor være en idé i at tænke i 'nye hverdagsrum' i form af små lokaler, som mindre grupper af beboere sammen kan indrette og deles om.«

Projektets output - 5 nytænkende koncepter

Projektet har udarbejdet i alt fem nytænkende koncepter for, hvordan almene boliger, faciliteter og fællesskaber kan opdateres med plads til mange måder at bo, leve og være sammen på.

Lær mere om projektet i videoerne her på siden, eller klik dig videre ind på projektets hjemmeside på http://undersammetag.dk

De 5 koncepter kan downloades enkeltvis øverst på siden, sammen med en problemvejledning, der gennemgår udfordringer fra de forskellige eksempelafdelinger.Videoer

En del af projektets output, består derudover af videomateriale. Du kan se de forskellige videoer fra projektet her:

Se videointerview med Jonas M. Cohen, områdechef hos KAB, her:

 Se videointerview med Viggo Strøm Børsting, driftchef hos KAB, her:

 Se videointerview med Mia, beboer i Abildgården, her:Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Caroline Beck

Mail:

caroline@nueva.dk

Projektøkonomi

Støttebeløb fra forsøgspulje

996.625

Boligafdelinger

Abildgården. Elleparken. Sjællandshuse.

Projektstart og slut

01. jan 2011 - 01. maj 2012

Projektejer

Nueva

Ansøgningsår

2010

Projekttema

Fremtidssikring af utidssvarende almene familieboliger.