Udvikling af fleksibilitet i og omkring plejeboliger/-center

Formålet med projektet er udvikling og afprøvning af fleksible plejeboliger. Med fleksibilitet forstås både den konkrete tekniske tilgang, men fleksibilitet skal også ses ud fra den enkelte ældres behov, der kan være mangeartet og genstand for ændring over tid.


Fakta

Status

Igangværende

Kontakt

Tina Schmidt

Mail:

tt@bsjviborg.dk