NYE VEJLEDNINGER OM UDBUD I ALMENT- OG KOMMUNALT BYGGERI


Muligheder i udbudsloven

Hvad bør en markedsafklaring indeholde? Kan man anvende totalentreprise på et renoveringsprojekt? Hvordan laver man en udbudsstrategi? Hvornår kan en almen boligorganisation anvende fleksible udbud? Disse og mange spørgsmål kan du få svar på i en række nye vejledninger – udarbejdet specifikt til almene boligorganisationer.

Hjælpen er på vej
Med to nye vejledninger til almene boligorganisationer samt en vejledning til kommunale byggeherre ønsker Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at hjælpe bygherre med at opnå en bedre udbudsproces, hvor man udnytter de mange muligheder, udbudslovgivningens rammer giver, når der skal udarbejdes udbud til byggeprojekter.

Vejledningerne handler dels om projektets indledende faser, som er vigtige for at få sat den rigtige ramme om projektet og samarbejdet, og dels om hvordan man kan udbyde den tidlige projektrådgivning. Vejledningerne beskriver endvidere de grundlæggende byggesten i et udbudsprojekt: Hvem der skal projektere byggeprojektet og hvem der skal udføre byggeriet (eller renoveringsprojektet). De nye vejledninger klæder projektledere og rådgivere på til at udarbejde et udbud, der passer til projektet og bygherres ønsker, og som kan være med til at optimere projektet i en totaløkonomisk forstand.

De to vejledninger til almene boligorganisationer omhandler også, hvordan man får skabt den rigtige ramme for projektet, hvordan dialogen med myndigheder (og Landsbyggefonden) kan planlægges, samt en række andre udfordringer. Det er ikke direkte relateret til udbudsprojektet, men det er vigtigt for at få sat den rigtige rammen for projektet tidligt.

Forhåbentlig kan disse vejledninger være et supplement til de mange gode vejledninger, som AlmenNet ellers har udarbejdet.

project leader icon

Projektleder

Karsten Gullach, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Stilling: Chefkonsulent
Mail: kag@tbst.dk
“Vejledningerne er en hjælp til, hvordan almene og kommunale bygherrer kan opnå en bedre udbudsproces ved at udnytte de mange muligheder inden for udbudslovgivningens rammer.”


Download vejledningerne

Det samlede vejledningsmateriale består af:

  1. Vejledning om fleksible udbudsformer i kommunalt byggeri
  2. Vejledning om udbud af byggeopgaver i alment boligbyggeri opdelt i:
    • nybyggeri og
    • renovering
  3. Eksempelsamling – fælles for begge vejledninger

Vejledningerne er produceret af Rambøll for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Målgruppe
Målgruppen for vejledningerne er almene boligorganisationer, både store og små. Vejledningen bygger på en omfattende dialog med en række boligorganisationer, som alle har efterspurgt en vejledning, som dels gennemgår de centrale faser i et byggeprojekt og dels fokuserer på det centrale dele af udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

Vejledningerne er udarbejdet til både erfarne og mindre erfarne projektledere i det almene boligorganisationer, og den vil samtidig kunne anvendes til en generel dialog om projekt og udbudsproces med eksterne rådgivere eller andre personer – eksempelvis boligorganisationens ledelse, byggeadministrationen, mv.

Nybyggeri og renovering
Der er udarbejdet to vejledninger til almene boligorganisationer: Nybyggeri og renovering. Samtidig er der udarbejdet en vejledning til kommunale bygherre om anvendelse af fleksible udbudsprocesser. Fælles for de tre vejledninger er der udarbejdet en eksempelsamling. De tre vejledninger rummer tilsammen inspiration til de personer, som er med til at planlægge- og udarbejde udbudsmaterialet.

Vejledningerne behandler alle faser i et alment byggeprojekt (renovering og nybyggeri). Vejledningen giver anbefaling til projektets idé- og programfase (kapitel 1 og 2), som kan synes banale for den erfarne projektleder, men som er gode at huske på, når man starter et projekt op. Kapitlerne 3, 4 og 5 behandler udbudsprocessen. Kapitlerne kan virke meget detaljerede for den projektleder, der som oftest har eksterne rådgivere til at udarbejde udbuddet. Vejledningerne rummer endvidere tjeklister i forhold til udførelses- og afleveringsfasen; da der i disse dele af projektet ofte opstår udfordringer, som med fordel kunne være håndteret tidligere i projektet – eksempelvis når udbudsmaterialet sendes ud til de udførende entreprenører.

En fælles platform
Der er et mål, at udbudsvejledninger kan skabe en fælles platform for et samarbejde om udarbejdelse af et godt udbudsmateriale – både internt i boligorganisationen samt med eventuelle rådgivere. Endelig er der i vejledningerne en række henvisninger til de vejledninger, der allerede findes – om det drejer sig om den gode renoveringsstrategi, eller om der eksempelvis er udarbejdet generelle vejledninger til udbudsreglerne, som man med fordel kan finde hjælp i.

Se også Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens samlede side om projektet.Fakta

Projektejer

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Ansøgningsår

2018

Projektdeltagere

Vejledningerne er produceret af Rambøll for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Finansminesteriet i samarbejde med en række almene boligorganisationer.