Troværdig totaløkonomi ved energiforbedringer

Som led i indsatsen for at fremme af energibesparelser i almene lejeboliger er der udarbejdet et værktøj til beregning af totaløkonomi ved energiforbedringer.


Hjælp til beslutning om energirenoveringer

En ny totaløkonomi-model skal hjælpe især de almene boligorganisationer med at dokumentere, hvordan huslejeændringer ledsages af ændrede energiudgifter og komfort ved energirenoveringer. Men også hvordan ejendommens økonomi vil se ud, hvis man ikke gør noget.. Herved kan beboerdemokratiets beslutning om at foretage energirenoveringer tages på et mere robust og oplyst grundlag

Gevinster ved brug af totaløkonomi-modellen

Baseret på input om investeringer, reinvestringer, drifts- & vedligeholdelsesudgifter, prisfremskrivninger, eventuelle Non Energy Benefits samt finansiering af energirenoveringen får beboere  og boligorganisation dokumentation for:

  • Totaløkonomien hvis ejendommen energirenoveres kontra hvis den ikke renoveres.
  • Den huslejeændring der er nødvendig for at energirenoveringsprojektet kan gennemføres.
  • Energirenoveringsprojektets nutidsværdier for en periode på 30 år.

Modellen kan anvendes til at beregne den totaløkonomiske rentabilitet ved energirenovering af hele ejendommen eller ved energirenovering af udvalgte bygningselementer. Der er dog ingen begrænsninger som udelukker anvendelsen af modellen til beregning af totaløkonomisk rentabilitet i andre bygningstyper end almene boliger såvel som i nybyggeri. Processen

Nedenfor illustreres den proces hvori den nye totaløkonomimodel kan indgå som beslutninngsgrundlag for at gennemføre energirenoveringsprojekter. Illustrationen kan bruges som præsentationmateriale af modellen overfor almene boligorganisationer og boligafdelinger med behov for energirenovering.

Procesdiagram Totaloekonomimodel Som Beslutningsgrundlag For Gennemfoersel Af Energirenoveringsprojekter

Til formilding af totaløkonomimodellens resultater findes en skabelon med fokus på organisations- og afdelingsbestyrelse som modtagere.Totaløkonomimodellen

Totaløkonomimodellen kan downloades i højre side. Den findes i form af et Excelark med tilhørende eksempler på brug af modellen. Beregningseksemplerne er henholdsvis udskiftning af vinduer og etablering af solcelleanlæg. Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Jacob Ilsøe

Mail:

jil@grontmij.dk

Projektstart og slut

04. nov 2014 - 04. maj 2014

Projektejer