Trivsels-skærm på ældreplejecentre

Pilotforsøg med implementering af tablet-pc’er i plejeboliger.


Formål med projektet

Udviklingstender viser, at antallet af ældre er stigende i fremtiden. Derfor skal boliger til ældre og plejekrævende borgere gennemtænkes og fremtidssikres. I den forbindelse er den såkaldte Trivsels-Skærm udviklet. Dette er en tablet-pc, som ældre bl.a. kan anvende som kalender og til informationssøgning, underholdning, kontakt til familie og venner, styring af lys og varme samt forskellige aktiviteter. Alle Trivsels-skærmens funktioner er udviklet ud fra beboeres og plejepersonalets egne idéer.

Bedre livskvalitet, mere selvhjulpne borgere og større ressourceoptimering

Formålet med projektet er at give beboerne en bedre livskvalitet, vedligeholde deres færdigheder samt gøre dem mere selvhjulpne i hverdagen. Desuden er projektet arbejdskraftbesparende og effektiviserer samtidig dokumentationen af arbejdsopgaverne. Således betyder en fremtidig implementering af disse skærme, at ressourcer, både for de ældre og for personalet, kan optimeres.

Forstanderen på Søndersøhave ser positivt på teknologien, der kan give de ældre bedre mulighed for at klare dagligdagen og dermed frigøre tid hos medarbejderne. "Hverdagen bliver knap så stressende. Jeg er bestemt positiv over for, at det skal være spækket med den slags teknologi", siger Anita Helles Hansen.Testet af beboerne

De to plejehjem i Aalborg og Gentofte har som et forsøg stillet tablet-pc'er til rådighed for fire beboere i et halvt år. Ved brug af den udleverede prototype har de ældre bl.a. kunnet bestille mad og styre varmen og lyset i deres bolig samt kommunikere med personalet og deres pårørende.

Fra starten har de brugt kalenderen, madplanen og lys- og varmestyringen dagligt, mens det er gået lidt langsommere med at komme i gang med at bruge videoopkaldsfunktionen. Til gengæld har flere af de ældre hurtigt lært at gå ud af pilotforsøgets applikation med de fire funktioner, og anvende de muligheder der i øvrigt er på en tablet som f.eks. internetsøgning, spil m.v.

93-årige Tove Rønsholt er beboer på Søndersøhave i Gentofte og har været med til at teste trivselsskærmen. Hun mener ikke at teknologien er en forhindring, bare fordi man er ældre: "Nej, det er ikke svært. Det kan drille lidt engang i mellem, men så kommer det efterhånden".Tilbagemelding på projektet

Positiv tilbagemelding

Erfaringerne og responsen på Trivsels-Skærmene er meget positive. Overodnet set viser forsøget, at de involverede beboere og ansatte er meget begejstrede for skærmene, og mener, at det nærmest kun kan gå for langsomt med at få skærmene bredt ud til alle plejehjemsbeboere. Flere af beboerne har endda vist sig at kunne meget mere på skærmene end forventet, dette på trods af, at de stort set ingen erfaring havde med IT forud for implementeringen.

Der kan således, på baggrund af pilotforsøgets resultater, konkluderes at være muligheder i en fremtidig brug og implementering af Trivsels-Skærme i plejeboliger til ældreOutput

Projektets output

  1. Offentliggørelsesvideo om Trivsels-skærmen på YouTube
  2. Projektgennemgang inkl. bilag
  3. Opsummerende rapport
  4. Folder om Trivselsskærmens funktioner - Careplan

 Se videoen om Tove, der har testet trivsels-skærmen, her:Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Rasmus Bech Frandsen, Kuben Management.

Mail:

rbf@kubenman.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.298.100

Støttebeløb fra forsøgspulje

948.100

Boligafdelinger

Lindholm Plejehjem, Bendtsensvej 13, 9400 Nørresundby. Søndersøhave Plejeboliger, Søndersøvej 41, 2820 Gentofte.

Projektstart og slut

01. mar 2011 - 01. jan 2013

Projektejer

Projekttema

Trivsels-skærm – Styring af atmosfæredesign, kommunikation, aktiviteter og oplevelser.

Boligtype

Ældreboliger

Antal lejemål

100

Opførelsesår

1939