Totaløkonomiske vurderinger ved nybyggeri og renovering af almene boliger

Kortlægning, analyse og perspektivering af erfaringer med de obligatoriske totaløkonomiske vurderinger i alment byggeri samt vurdering af behov for ændringer i det eksisterende setup

Langhusene, KAB

Om projektet

Bygherrens ansøgning om kommunens godkendelse af skema B skal indeholde en totaløkonomisk vurdering af de bygningsdele, der indgår i projektet. Den totaløkonomiske vurdering skal indeholde en nutidsværdiberegning til opgørelse af den årlige omkostning for hver af bygningsdelene, tag, facader og vinduer. Der skal endvidere foretages en tilsvarende totaløkonomisk vurdering for mindst ét relevant alternativ for hver af ovenstående bygningsdele. Det er muligt for bygherren at lade andre bygningsdele indgå i projektets totaløkonomiske vurdering.

COWI har for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en kortlægning, analyse og perspektivering af erfaringer med de obligatoriske totaløkonomiske vurderinger ved nybyggeri og renoveringer af almene boliger samt vurdering af behov for ændringer i det eksisterende setup. Kortlægningen er især foretaget via spørgeskemaundersøgelse og interviews blandt de almene bygherrer. Der er fokus på såvel erfaringerne med den obligatoriske anvendelse af Landsbyggefondens totaløkonomimodel som med totaløkonomiske vurderinger mere bredt.


Fakta

Status

Afsluttet

Projektøkonomi

Støttebeløb fra forsøgspulje

490.000

Projektstart og slut

01. dec 2016 - 31. mar 2018

Projektejer