Tomme almene boliger – nye modeller til drift og fremtidssikring

Projektets udvikler løsningsmodeller til boligorganisationernes problemer med tomme almene boliger i landets yderområder. Et problem, som kan få store økonomiske konsekvenser for både beboerne, driften og de berørte kommuner. Løsningsmodeller skal bidrage til at minimere den økonomiske belastning, sikre boligselskabets drift og fremtidssikre bygningsmassen.


Fakta

Status

Igangværende

Kontakt

Per Dyhr Jensen

Mail:

pdj@bomidtvest.dk