Social bæredygtighed & DGNB

Om projektet

Foto: Lejerbo
Foto: Lejerbo
Foto: Lasse Bech
Foto: Vandkunsten
Foto: Q-Winner

I disse år opføres og renoveres der boliger for milliarder, samtidig med at bæredygtighed får stadig større betydning. Bæredygtighed handler om at sikre en udvikling, der opfylder nuværende generationers behov uden at kompromittere fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov – både økonomisk, miljømæssigt og socialt.

Byggeriet har i mange år gået i front med den miljømæssige bæredygtighed, fordi sektoren tegner sig for et stort energi- og ressourceforbrug. Dette har resulteret i lancering af en række bæredygtighedscertificeringssystemer, der har til formål at værdiansætte og evaluere ressourceforbrug samt bæredygtighedsperformance over byggeriets samlede levetid. Eksempler på sådanne systemer er DGNB (udviklet i Tyskland), BREEAM (udviklet i Storbritannien) og LEED (udviklet i USA). DGNB er det officielle certificeringssystem i Danmark. Systemet udmærker sig ved at have en helhedsorienteret tilgang med integrering af både økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed. DGNB indbefatter moduler for certificering på både bygnings- og byområdeniveau.

Certificeringssystemerne har også kriterier, der evaluerer social bæredygtighed, men disse kriteriern er meget fokuserede på byggetekniske elementer såsom indeklima, herunder akustik, støj, luft og lys samt funktionelle kriterier som f.eks. mødesteder. Systemerne fokuserer meget lidt på de mere bløde elementer af social bæredygtighed, der er centrale i den almene boligsektor, som f.eks. beboerdemokrati, fællesskaber og serviceydelser.

Der er mange forskellige definitioner af social bæredygtighed. Nogle argumenterer for, at det handler om god livskvalitet og velvære, mens andre argumenterer for, at det relaterer sig til lige muligheder og social retfærdighed. Social bæredygtighed i det byggede miljø kan således handle om alt fra godt indeklima til gentrificering og ghettodannelser. Det byggede miljø kan lære meget af den almene sektor, og ambitionen med dette projekt er at anlægge et bredere perspektiv på den sociale bæredygtighed end certificeringsværktøjerne typisk gør. Projektet har udviklet en social bæredygtighedsmodel bestående af tre temaer, der giver en holistisk tilgang til begrebet: social sammenhængskraft, deltagelse og indflydelse samt muligheder for alle.

Lejerbo, Green Building Council Denmark (GBC), Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Vandkunsten og Social Life har med støtte fra UIBM gennemført et projekt, der har haft til formål at tilvejebringe et vidensbaseret og praktisk grundlag for at sikre, at den sociale bæredygtighed kan indtænkes endnu bedre i nybyggeri og i større renoveringsager.

Rapporten

Denne rapport, der indeholder en opsamling af arbejdet, er struktureret som følger:

Kapitel 1 | Social Bæredygtighed er en gennemgang af international litteratur om social bæredygtighed, herunder definition af begrebet og målemetoder.

Kapitel 2 | Temaer og indikationer for social bæredygtighed er en præsentation af de temaer og kriterier for social bæredygtighed, som arbejdsgruppen mener bør indgå i en holistisk vurdering af social bæredygtighed i det byggede miljø.

Kapitel 3 | Social Bæredygtighed i DGNB indeholder en vurdering af, i hvilket omfang indikatorerne allerede indgår i DGNB certificerings-systemet, om der skal tilføjes nye kriterier eller tilføjes større vægt på nogle af de eksisterende kriterier.

Kapitel 4-8 | Casestudier illustrerer, hvordan de foreslåede kriterier kan anvendes til at evaluere nybyggeri og renovering af almene bolig bebyggelser i Danmark.

Kapitel 9 | Konklusion indeholder en opsamling af resultaterne fra arbejdet, og en vurdering af hvordan social bæredygtighed kan integreres i DGNB samt anbefalinger til videre arbejde.


Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Gerti Axelsen

Mail:

gax@lejerbo.dk

Projektejer