SÅDAN FÅR VI ENERGI OG ESCO-FINANSIERING PÅ DAGSORDENEN

Projektet har til hensigt at få bestyrelserne i de almene boligforeninger til at igangsætte projekter, som tilgodeser klimaet og genererer energibesparelser.


Om projektet

Projektet har til hensigt at få bestyrelserne i de almene boligforeninger til at igangsætte projekter, som tilgodeser klimaet og genererer energibesparelser. Projektet leverer et virkemiddelkatalog med hjælpeværktøjer og skabeloner til brug for nemmere igangsætning af energirenoveringer.

Energi bør sættes på dagsordenen som et obligatorisk punkt, så der kommer gang i flere energi- og klima forbedringer i den almene boligsektor. For at klæde bestyrelserne på og sikre at de gode projekter ikke strander i beboerdemokratiet, er der derfor behov for forslag, som letter beslutningsprocessen og indeholder ESCO-garanti for huslejeforhøjelse. Det er denne tanke, som har dannet udgangspunkt for projektet.

"Målet med projektet er at inspirere flere almene boligforeninger til at udnytte det store potentiale der er, for at lave energirenoveringer, som først og fremmest kommer den enkelte afdeling og boligorganisation til gode og samtidig genererer renoveringerne både arbejdspladser, energibesparelser og CO2-reduktioner. Den største barriere for at lave energirenoveringer er desværre ofte, at mange boligforeninger ikke har ressourcerne til at undersøge den omfattende lovgivning der er på området og de financieringsmuligheder de har," fortæller Casper Mikkelsen, projektleder i Grøn Erhvervsvækst.  

Derfor har projektet udarbejdet et virkemiddelkatalog, der på en overskuelig måde gennemgår de opgaver en boligorganisation skal igennem, for at komme i gang med gennemgribende energirenovering.  

"Det er meningen at man skal kunne bruge kataloget helt lavpraktisk. Det beskriver faktisk den gode proces og fortæller punkt for punkt, hvordan man skal gøre. Så kan man bruge rapporten til at slå op og læse mere, hvis der er nogle områder man ikke kender så meget til og områder man skal være opmærksom på, i forbindelse med en renoveringsproces," fortæller Casper Mikkelsen.

Den primære målgruppe for projektet er afdelingsbestyrelserne og de ansatte, herunder også ejendomsinspektører og varmemestre. Virkemiddelkataloget er en stor hjælp til, at få renovering på dagsorden og igangsat den i specielt mindre boligforeninger som ofte, grundet knappe ressourcer, ikke får igangsat renoveringerne. I projektperioden er mindre boligforeninger blevet præsenteret for virkemiddelkataloget og har vurderet kataloget faktisk gør en reel forskel, samt at det er en stor hjælp for dem.

Projektet adskiller sig fra andre, lignende projekter ved at benchmarke med kommunale ESCO-projekter, samt have fokus på at det udarbejdede materiale skal være konkret og brugbart. Samtidig har det været et vigtigt fokus, at projektet skal kunne anvendes på tværs af den almene boligsektor til at få sat gang i energirenoveringer. 

"Vores næste skridt er at vi vil indkalde projektgruppen en gang til for at høre, om der er nogle politiske rammevilkår som står i vejen. Så vil vi skrive en politisk opfordring om at fjerne de barrierer der er til hinder for at gennemføre denne type energiprojekter i den almene sektor", fortæller Casper Mikkelsen. Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Casper Mikkelsen

Mail:

cm@groenerhvervsvaekst.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

905.500

Støttebeløb fra forsøgspulje

905.500

Boligafdelinger

AAB Kolding, Engstien 2A, 6000 Kolding OAB, Odense, Thomas B. Thriges Gade 24, 5000 Odense C

Projektstart og slut

01. jan 2013 - 30. jun 2015

Projektejer

Kolding Kommune

Ansøgningsår

2012

Projekttema

Sådan får vi Energi og ESCO- finansiering på dagsordenen i almene boliger