Proaktiv energiadfærd - guide til handlingsorienteret indsats

Dette projekt giver en udvidet vejledning til at reducere energiforbruget og forbedre indeklimaet i almene boliger.


Om projektet

Står I overfor at gennemføre en indsats, hvor I ønsker at synliggøre energiforbruget for beboerne med det formål at nedbringe energiforbruget og sikre et godt indeklima? 

Alexandra Instituttet og Energi og Miljø har udarbejdet en rapport, som giver indsigt i resultatet af projektet Proaktiv Energiadfærd i den Almene Boligsektor. I projektet er der gennemført en evaluering af fire cases, hvor fire boligselskaber har testet forskellige måder at synliggøre energiforbruget over for deres beboere. Rapporten giver fx svar på, hvordan og hvorfor de forskellige koncepter har virket i de enkelte cases.

Projektet er primært rettet mod professionelle, der arbejder med at administrere og synliggøre energiforbrug i den almene boligsektor. Det kan f.eks. være professionelle boligadministratorer og målervirksomheder. Sekundært kan vejledningen bruges af boligselskabernes forskellige aktører, f.eks. ejendomsfunktionærer og bestyrelser.Anbefalinger og værktøjer

Projektet indeholder en række indsigter, anbefalinger og værktøjer, som man kan bruge, når man planlægger, hvad man vil gøre for at optimere energiforbrug og indeklima i den almene boligsektor. Det giver fx svar på, hvordan og hvorfor de forskellige koncepter har virket i de enkelte cases samt hvordan man kan arbejde med synliggørelse af energiforbruget over for beboerne. Den hjælper også med at vurdere, hvornår det er en god idé at gennemføre en renovering af bygning og installationer i stedet for at forsøge at påvirke beboerne gennem synliggørelse af energiforbruget.

Projektets anbefalinger vil kunne benyttes i en hvilken som helst sammenhæng vedrørende adfærdsændringer på energiområdet, fokus har særligt været i driftsfasen, men anbefalingerne vil også kunne benyttes ved påvirkning og overvejelser ift. renovering og nybyggeri.OutputFakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Christian Kierkegaard

Mail:

cki@energiamba.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

994.040

Boligafdelinger

Boligselskabet Fruehøjgaard (Brændgårdsparken, Herning) AKB København (Karré 15, Sydhavnen, København) ØsterBo (Grejsdalsparken, Vejle) Boligselskabet fsb (Birkebo, Nordvest, København)

Projektstart og slut

01. jan 2014 - 01. sep 2015

Projektejer

domea.dk

Ansøgningsår

2014

Projekttema

Proaktiv energiadfærd