Praksisnetværk for implementering af IKT

Praksisnetværket skal hjælpe almene byg- og driftsherrer med implementering af IKT. Projektet arbejder medskabende med implementeringen og har fokus på udarbejdelse af IKT-specifikationer og netværk på tværs af den almene sektor og andre byg- og driftsherreorganisationer. Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter er en del af grundlaget.


Fakta

Status

Igangværende

Kontakt

Line Maj Aagreen

Mail:

lma@bygherreforeningen.dk