Plant et frø for nye fælleskaber

Det kan ofte være en udfordring at skabe fællesskaber i almene boligafdelinger, samt at få beboerne til at engagere sig lokalt. Rambøll har undersøgt, hvordan man kan skabe vedvarende fællesskaber sammen med beboerne.


Om projektet

Vedvarende fællesskaber, som beboerne selv kan drive videre
Projektet Plant et frø for nye fællesskaber handler om at undersøge, hvordan man kan skabe nye fællesskaber i almene boligområder på nye måder. Vi har sendt tre projekthold ud til tre forskellige almene boligafdelinger - et projekt i hver boligafdeling.

Formålet har været at skabe et fysisk projekt på udearealerne sammen med beboerne, samt sikre, at projekterne kommer til at leve videre lokalt, og at beboerne let og enkelt kan drive projekterne videre.

"Der har været stor opbakning til projekterne fra både beboerne og afdelingsbestyrelserne, og der er nu skabt nye fællesskaber i afdelingerne, fælleskaber omkring tre konkrete projekter, som nu lever videre i afdelingerne," fortæller antropolog Trine Relster fra Rambøll.Tre forskellige projekter

I T13 i Brøndby Strand har Thomas Dambo og beboerne bygget en ny genbrugsbutik, Genbrug13. "Genbrug13 har givet et nyt samlingspunkt, som folk i afdelingen kan mødes om. Rygtet om den nye butik er gået som en steppebrand ned gennem bebyggelsen," fortæller Gitte Diness, projektleder i afdelingen.
Læs mere om projektet her

I Folehaven i Valby har Creative Roots sammen med beboerne og en gruppe frivillige fra en lokal genbrugsbutik skabt et nyt mødested på et tidligere trist torv. "Det har været fantastisk, det har skabt liv på torvet. Det er pænere nu, og torvet bliver brugt. Det har virkelig gjort noget, at vi har bygget sammen, siger Mette Svendsen," Boligsocial medarbejder i SURF Valby.
Læs mere om projektet her 

I Skoleparken i Hillerød har TagTomat sammen med en gruppe lokale frivillige skabt et grønt fællesskab, der planter, sår og driver plantekasser i afdelingen. "Det handler om planter eller blomster. Men det er også fælleskabet, det handler om. Det er en mulighed for at lære sine naboer at kende," fortæller Michelle Fejby, medlem af Skoleparkens afdelingsbestyrelse.
Læs mere om projektet herVideo og billeder

Som led i projektet, har de 3 afdelinger lavet en kort video og taget billeder, som opsummerer processen og resultaterne omkring de respektive projekter.

Plant et frø i Skoleparken:

Plant et frø i Folehaven:

Plant et frø i T13 Genbrug13:Værdifulde erfaringer deles i inspirationskatalog

Projektets erfaringer er samlet i et inspirationskatalog som kan downloades her på siden. Desuden kan man læse meget mere om de 3 konkrete forsøgsprojekter på projektets egen hjemmeside (se links neden for)

De vigtigste erfaringer kan dog opsummeres i følgende 7 punkter:

  • Skab en åben dialog fra starten, hvor alle kender rammerne
  • Find de bedste lokale ambassadører til projektet (overvej om der er lokale professionelle, der skal inddrages)
  • Inddrag ikke nødvendigvis alle, men de rigtige
  • Kortlæg om der er andre fællesskaber, som fællesskabet kan trække på/styrke
  • Engagér drift og bestyrelse, byg sammen (det skaber bedre projekter og større ejerskab)
  • Nurse de frivillige, uddel ansvar når projektet er bygget, sørg for at alle kender rammerne og ved, hvad der skal til for at drive projektet videre
  • Sidst men ikke mindst: Gør brug af professionelle tovholdere fra afdelingen, men giv plads til de frivilligeFakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Nicolai Zwinge / Trine Relster

Mail:

nz@ramboll.dk / trtr@ramboll.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.250.000

Støttebeløb fra forsøgspulje

1.250.000

Boligafdelinger

Skoleparken, Boligkontoret Danmark i Hillerød. Folehaven, 3B i Valby. Tranemosegård afd. 13, BO-VEST i Brøndby Strand.

Projektstart og slut

01. dec 2015 - 01. dec 2017

Projektejer

Rambøll Arkitektur

Ansøgningsår

2014

Projekttema

Fællesskaber