Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj

Erhverv i boligområder kan være med til at skabe nyt liv og en ny fortælling, særligt i udsatte boligområder.


Nyt liv til boligområder

Erhverv i boligområder er ikke nogen universalløsning på et udsat boligområdes problemer. Men introduktionen - eller måske genoplivningen - af erhverv i et boligområde, kan være med til at skabe nyt liv og en ny fortælling om området. "Der er kommet flere afdelinger på listen over udsatte boligområder. Derfor er det særlig  aktuelt for dem, at overveje etablering af erhverv i boligområderne som en mulighed", udtaler projektleder Ronald Barkved, KAB, som har været med til at udarbejde publikationen "Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj".  

Al erfaring viser, at det kan være en meget svær proces at få opbakning til konvertering af boliger til andre formål, både fra beboerside og ofte også fra kommunal side. Skal processen sættes i gang, kræver det grundig forberedelse, en dybtgående analyse af de lokale forhold og overbevisende argumenter. En nylig ændring af lovgivningen letter dog, ifølge Ronald Barkved, på en af de økonomiske barrierer:

"Lovgivningen er blevet ændret på en måde, så det bl.a. er blevet muligt at tilbyde en billigere husleje til erhvervslejemål. Det vil også åbne muligheder op for lokale iværksættere, som har lyst til at starte egen virksomhed op."Om publikationen

Publikationen "Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj" illustrerer en grundig gennemgang af de forundersøgelser man bør foretage, inden der træffes beslutning om at etablere erhvervslejemål i et alment boligområde.

"Overvejelser om etablering af erhverv i et boligområde bør altid indgå som et parameter, når man laver helhedsplaner for et område eller på anden på anden vis overvejer, hvordan man kan løfte området, siger Ronald Barkved. Publikationen kan hjælpe til at kvalificere de afgørende argumenter, som præsenteres for beboere og kommune - typisk i forbindelse med gennemførelsen af en større helhedsplan.Målgruppe og output

Projektets målgruppe

Den primære målgruppe for værktøjet er de administrative og planlæggende medarbejdere i almene boligorganisationer, som overvejer muligheden for at etablere erhverv. Men værktøjet sigter også på de medarbejdere i de kommunale forvaltninger, som har administrative og planlæggende opgaver i relation til kommunens almene boligområder.

Projektets output

Selve publikationen kan leveres i bogform, såfremt det ønskes.

Nedenfor illusteres den proces, publikationen beskriver.

Illustration ProcesFakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Rolf Andersson

Mail:

ran@kab-bolig.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.500.000

Støttebeløb fra forsøgspulje

1.000.000

Projektstart og slut

01. jan 2011 - 01. jul 2013

Projektejer

KAB

Ansøgningsår

2010

Projekttema

Omdannelse af boliger til erhverv i udsatte boligområder