Ny brug af fællesfaciliteter

Mange boligafdelinger har fælleslokaler, som står tomme det meste af ugen. Her præsenteres et idékatalog som kommer med bud på, hvordan lokalerne kan anvendes oftere og mere fleksibelt end tilfældet er i dag.


Om projektet

Fællesfaciliteterne og -lokalerne skal kunne rumme mange aktiviteter og typer af fællesskaber. Ideelt set kan fælleslokalerne både rumme den private fødselsdagsfest, være en god ramme for det årlige afdelingsmøde samt alt det midt i mellem – f.eks. danne ramme om afdelingens klubber og fritidsaktiviteter og måske også være hjemmearbejdsplads og et uformelt mødested, hvor man kigger forbi efter arbejde eller søndag eftermiddag.

Formålet med projektet 'Ny brug af fællesfaciliteter' er at undersøge og udvikle idéer til, hvordan ændringer af dels de fysiske rammer, dels den adfærdsmæssige og kulturelle brug af de mange eksisterende fællesfaciliteter i almene boligafdelinger, kan initiere nye aktiviteter, fællesskaber og brugere.

Projektet tager udgangspunkt i de eksisterende rammer, da de i mange afdelinger er en helt eller delvist uudnyttet ressource. Forsøgsaspektet ligger således i at tænke de eksisterende rammer på nye måder for at kunne skabe nye idéer til tiltag, der kan fremme en åben, fleksibel og mere varieret brug af fælleslokalerne.

Undersøgelsen er udført på baggrund af en rundspørge i samtlige 80 af Boligforeningen 3Bs afdelinger for at få et godt overblik over, hvordan fælleslokalerne bliver udnyttet. På baggrund af dette udvælges fire testafdelinger med og uden fællesfaciliteter, til en dybdegående gennemgang og konceptudvikling.

Sammen med studerende fra Arkitektskolen og Danmarks Designskole har 3B udviklet et idékatalog, som videregiver erfaringer og gode idéer til at fremme og forbedre brug af fælleslokaler og –faciliteter.Idékatalog

Idékatalog er blevet til med en overbevisning om, at fælleslokalerne kan anvendes oftere og mere fleksibelt end det måske er tilfældet i dag. Kataloget behandler ni temaer, som har en betydning for:

 1. Administration
 2. Drift, vedligehold og økonomi
 3. Adfærd
 4. Ressourcer
 5. Stemning
 6. Lys
 7. Akustik
 8. Indretning
 9. Til jer, der ikke har et lokale

Overordnet er kataloget delt op i tre afsnit:

 1. Introduktion til projektet og visualisering heraf.
 2. Præsentation af en række overvejelser og idéer til arbejdet med fælleslokalerne, holdt op på de ni temaer.
 3. Lidt uddybende læsning om baggrunden for projektet og arbejdsprocesserne.

Kataloget er et godt sted at starte, hvis der er brug for ændringer i fælleslokalerne. Idéerne bliver fremlagt, og løsninger bliver foreslået med forbehold for lokalernes store forskellighed rundt om i afdelingerne. Derfor kan kataloget fungere som en generel idésparring og kickstarter for projekter i hele landet. Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Mette Skouenborg

Mail:

mesk@3b.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

802.663

Støttebeløb fra forsøgspulje

564.700

Boligafdelinger

Hjortegården, Herlev Nord - Kaysergården, København City - Søagerpark, Herlev Nord - Prangerhuset, København V

Projektstart og slut

01. jan 2015 - 01. mar 2016

Projektejer

Boligforeningen 3B

Ansøgningsår

2015/2016