Når renten stiger

Når renten stiger

Boligkontoret Danmark har udarbejdet en folder der især henvender sig til bestyrelserne i den almene sektor for at give dem et billede af, hvad en eventuel rentestigning kan have af betydning for et renoveringsprojekt.

Når almene boliger og boligområder renoveres, sker finansieringen gennem støttede og ustøttede realkreditlån.

De støttede lån er kendetegnet ved, at de optages med accept fra Landsbyggefonden.

De ustøttede lån optages derimod på helt almindelige markedsvilkår. Processen for forbedrings- og vedligeholdelsesarbejde i almene boliger og boligområder er ofte på flere år, fra tidspunktet for lejernes godkendelse af beslutningen og til ibrugtagning af forbedringen. Det kan give udfordringer, når renoveringerne er ustøttede.

I de perioder hvor vi er på vej ind i et marked med stigende renter, vil disse udfordringer udmønte sig i meromkostninger for lejerne og dermed også for boligselskabet, kommunerne og staten.

Der vil for eksempel skulle udbetales flere penge i boligstøtte, hvis lejernes husleje stiger. Og da den almene boligsektor hjemtager ustøttede realkreditlån for et tocifret milliardbeløb hvert eneste år, vil et stigende renteniveau have store konsekvenser på samfundsplan.

Er vi klar hvis renten stiger? Du kan downloade og læse folderen til højre. 

God læsning!


Fakta

Kontakt

Erik Andreasen

Mail:

eran@bdk.dk