Mød Fremtiden – drift og fællesskab i almene ungdomsboliger med afsæt i nye digitale muligheder

Om projektet

Projektet bygger på en idé om, at en af forudsætningerne for god og effektiv drift er et tæt og godt fællesskab, hvor beboerne selv føler stort ejerskab og bidrager til løsningen af dagligdagens udfordringer.

Et problem, der tidligere er gået igen, har været det lave engagement, unge beboere tidligere har vist i formelle beslutningsstrukturer, på trods af, at mange af dem udviser interesse og trang til lokale fællesskaber.

Derfor har det været formålet at udvikle og afprøve en ny metode for, hvordan man kan skabe fælles sociale rammer og fremme anvendelsen af særligt digitale værktøjer ved etablering og drift af almene ungdomsboliger.

Denne metode er baseret på en tidlig inddragelse af beboerne omkring dels skabelsen af tætte sociale fællesskaber og dels den fremtidige brug af fællesfaciliteter. Via digitale værktøjer, der understøtter det sociale fællesskab og driften såvel som det formelle beboerdemokrati, er dette særligt kommet til udtryk.

Metoden er udviklet og afprøvet i forbindelse med etableringen af to nye ungdomsboligafdelinger: Øselsgården på Amager i København og Engbakken på Frederiksberg.

Projektet har været afholdt internt i fsb, med proces og evalueringsstøtte fra konsulentfirmaet 2plus1. Til de digitale platforme er der indhentet støtte fra henholdsvis Assembly Voting (digitalt beboerdemokrati) og Borigo (digital kommunikation mellem drift og beboere).

project leader icon

Projektleder

Anders Fajers
Tlf: 3376 8259
Mail: apf@fsb.dk

Socialt miljø i ungdomsboliger


Beboerinddragelse

Før indflytning er der blevet udvalgt en gruppe kommende beboere via støtte fra CIU. Denne gruppe har fået lov til at flytte ind 1-2 måneder tidligere end de resterende beboere, og de er valgt med henblik på at skabe inddragelse, empowerment og til at hjælpe i forbindelse med perioden op til planlagt normal indflytning. De indgår derved i en model, der har fået navnet ”First Mover-modellen”.

Disse First Movere har på workshops bl.a. været med til at træffe beslutninger om brug og indretning af fællesarealer, indkøb af inventar, drøftelser af værdigrundlag, planlægning af aktiviteter, osv. De har desuden kommunikeret med andre kommende beboere via Facebook og har derved kunnet støtte op om andre nye beboere. Derfor har First Moverne også efterfølgende i det daglige fungeret som en slags ”superbrugere”, som andre beboere har kunnet gå til med spørgsmål, og har fungeret som primære kontaktpersoner for drift og administration i en slags uformel afdelingsbestyrelse frem til stiftende afdelingsmøde.Resultater og erfaring

Man har efterfølgende kunnet erfare, at deltagelse i stiftende og ordinære afdelingsmøder har været væsentligt højere i Øselsgården og Engbakken, hvor der har været anvendt First Movere. De har til hverdag fungeret som kontaktpersoner for de andre beboere, og driftspersonalet har i den forbindelse klart kunnet mærke færre spørgsmål og henvendelser i forbindelse med opstarten. Derudover har kommunikationen været lettere, da beboerne har haft repræsentanter, indtil der blev valgt en afdelingsbestyrelse. First Movernes tilstedeværelse har skabt en høj grad af empowerment, der har bevirket, at flere beboere påtager sig at stille op til afdelingsbestyrelserne.

Slutteligt er tilfredsheden med det sociale liv i Øselsgården og Engbakken højere end i fsb’s andre ungdomsboligafdelinger. Gennem projektet er der derfor opnået vigtig viden om, hvordan fællesskaber bedst opstartes og understøttes i nye ungdomsboligafdelinger, samt erfaring med digitale værktøjer til hjælp med digitalt beboerdemokrati.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Anders Fajers

Mail:

apf@fsb.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.100.000 kr.

Støttebeløb fra forsøgspulje

750.000 kr. eksklusiv moms.

Boligafdelinger

1-59 Øselsgårdens Ungdomsboliger, Øselsgade 10, 2300 Kbh. S. 1-93 Engbakken, Nordre Fasanvej 207A, 2000 Frb.

Projektstart og slut

01. jan 2014 - 31. dec 2017

Projektejer

fsb

Ansøgningsår

2013

Boligtype

Ungdomsboliger opført som etagebyggeri

Antal lejemål

110 ungdomsboliger i Øselsgården og 124 ungdomsboliger i Engbakken

Opførelsesår

Øselsgården er oprindeligt opført som plejehjem i 1969 – ombygget til ung-domsboliger i 2016. Engbakken opført som nye ungdomsboliger i 2017.