Modelprogrammer for fremtidens almene ungdomsboliger

Modelprogrammet giver inspiration til og konkrete eksempler på, hvordan der i praksis kan arbejdes med udviklingen og opførelsen af en fremtidig ungdomsbolig.


Om projektet

Hovedformålet med modelprogrammet er at skitsere en række boligtyper, herunder planløsninger, hvormed huslejen for slutbrugeren reduceres i mest muligt omfang, uden at der gås på kompromis med boligkvaliteten. Hensigten er dermed ikke udelukkede at beskrive et antal boligtyper, der imødekommer de studerendes boligpræferencer i relation til selve boligen, ude- og fællesarealer samt beliggenhed, men i stedet at fremføre konkrete bud på, hvorledes både boligpræferencer og målet om at opnå en så lav husleje som muligt, imødekommes.

Fremtidens almene ungdomsbolig er en bolig, hvor der både tages hensyn til at imødekomme de unges boligpræferencer og tilbyde et mere økonomisk fordelagtigt boligtilbud målrettet studerende sammenholdt med det eksisterende boligudbud.

Modelprogrammet kan anvendes som et redskab til at træffe saglige og velovervejede valg især i den indledende projektudviklingsfase. Ved brug af modelprogrammet bliver det således muligt at udvikle et velfunderet koncept for kommende ungdomsboligbyggerier.

Ambitionen med modelprogrammet er at skabe et nyt værktøj primært målrettet boligorganisationer og andre udlejere af almene boliger, men tillige planlæggere, udviklere, tekniske rådgivere, kommuner og øvrige aktører inden for det byggende miljø.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en rapport, som indeholder syv forskellige ungdomsboligtyper, der er udvalgt i kraft af en viden om, at forskellige målgrupper efterspørger forskellige værditilbud.Fakta

Projektstart og slut

01. jan 2014 - 30. jun 2015

Projekttema

Fremtidens almene ungdomsbolig