Koncepter for hensynsfuld energirenovering

Projektet viser igennem 6 casebyggerier en tekninsk-økonomisk evaluering af mulige energibesparende tiltag.


Om projektet

Arkitektur med kvaliteter - men behov for forbedringer

1950'erne op til midten af 1960'erne var et højdepunkt i det almene byggeri i Danmark, og mange bebyggelser fra dengang har bygningsmæssige kvaliteter, der gør, at de i dag er en del af vores arkitektoniske arv og kan findes i alle større byer.

Det er værd at fastholde og bygge videre på disse kvaliteter, der både højner hverdagen for beboerne og bygningernes omgivelser. Men selvom bygningerne var attraktive for 50-60 år siden - og stadig tiltrækker mange beboere - er de i dag utidssvarende på en række områder.

Hvis bebyggelserne skal yde ordentlige rammer og stadig kunne tiltrække en bredere beboerskare, må boligerne kunne opfylde de individuelle krav, vi i dag stiller, med et mere varieret udbud af boliger, som kan tiltrække både familier med børn, par, enlige, unge og ikke mindst indrettes, så de passer til ældre og handicappede.Hensynsfuld renovering af 6 ejendomme

Projektet har taget udgangspunkt i 6 byggerier i Roskilde, hvor Boligselskabet Sjælland er i færd med at udarbejde helhedsplaner, hvori omfattende renoveringer indgår. Ét af byggerierne fungerer som en reference for de 5 øvrige, idet dette allerede er efterisoleret med udvendig facadeisolering.

Alle ejendommene som skal undersøges ligger i Roskilde, hvor de 5, som skal energirenoveres, er opført mellem 1938 og 1951. Fælles for byggerierne er gedigne konstruktioner og materialer, der er slidstærke og ældes med ynde. Murede facader, tegltage og terrazzotrapper er eksempler på sådanne materialer. Det er værd at fastholde og bygge videre på disse kvaliteter, som også har indflydelse på driftsomkostningerne.

I rapporten er der udarbejdet en liste over energirenoveringsteknikker, som kan anvendes på en "hensynsfuld" måde og derefter er det teknisk-økonomiske energisparepotentiale beregnet i hver af disse teknologier, for hvert af de 5 byggerier.Halveret energiforbrug

Projektets konklusion

En af projektets konklusioner er, at energiforbruget kan halveres og energirammen bringes på niveau med nybyggeri efter Bygningsreglement 2008 (BR08), svarende til den for referencebyggeri, der er isoleret med udvendig facade-isolering. Dette til en energisparepris, der er konkurrencedygtig med den nuværende fjernvarmepris. 

Projektets outputFakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Søren Peter Nielsen

Mail:

spn@bosj.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

962.500

Støttebeløb fra forsøgspulje

800.000

Boligafdelinger

Ingen bestemt boligafdeling tilknyttet – projektet er et teoretisk projekt. Imidlertid indgik 6 afdelinger i projektets analyser: Bakkegården, Fælledgårdene, Hjørnegården, Holbækgårdene, Korsgården og Ringparken – alle i Roskilde

Projektstart og slut

01. feb 2011 - 12. mar 2013

Projektejer

Boligselskabet Sjælland

Ansøgningsår

2010

Projekttema

Energirenovering af lejeboliger