Klimatilpasning af bevaringsværdige bebyggelser

En vejledning, som sætter fokus på, hvad fremtidens klima vil betyde for den ældre del af de almene bebyggelser.


Fremtidens klima kræver et bredere syn på fremtidssikring

Der er i dag et stort og erkendt behov for at fremtidssikre den ældre, almene bygningsmasse blandt almene boligorganisationer. Men som en del af denne fremtidssikring er der et konstant voksende behov for, at boligorganisationerne sikrer deres bygningsmasse mod konsekvenserne af fremtidens klimaændringer, hævdes det i vejledningen "Klimatilpasning af ældre almene bebyggelser". Projektet er færdiggjort i december 2013 og vejledningen kan frit downloades her på siden.

Projektleder Esben Dannemand Frost, som til daglig er konsulent og arkitekt i Dansk Bygningsarv, fortæller: "Vi har erfaret at klimatilpasning i boligorganisationerne ofte begrænser sig til løsninger der handler om håndtering af vand, f.eks. LAR-projekter. Klimaudfordringerne for bygningsmassen bliver mere ekstreme over en bred pallette i fremtiden, og vejrhændelser som regn, snefald, storme og hedebølger vil forekomme hyppigere og blive kraftigere. Løsningerne skal altså have en større bredde end de har nu, og bør samtidig integreres bedre som en del af den almene praksis", siger Esben Frost.

Skitse

Projektets formål har været at udarbejde en vejledning, der kan hjælpe de almene boligorganisationer med at udvælge løsninger til klimatilpasning, der samtidig respekterer værdierne i de ældre almene etagebebyggelser fra før 1960. "Hensigten er at kombinere et blik på bevaringsværdier med klimatilpasning. Inden vi gik i gang med projektet var vores hypotese, at det vil blive en udfordring at klimatilpasse specielt den ældre del af den almene bygningsmasse. Vejledningen er derfor skræddersyet til, at de to temaer mødes og der udpeges løsninger til præcis denne udfordring", fortæller Esben Frost.Vejledning som både idékatalog, planlægnings- og dialogværktøj

Projektets analyse, værktøjer og løsninger formidles samlet i vejledningen, der klæder medarbejdere i den almene sektor på til, at italesætte klimatilpasning over for beboerne og gå videre med de rigtige løsninger. Vejledningens målgruppe er de administrative og planlæggende medarbejdere i almene boligorganisationer, som arbejder med fremtidssikring, planlægning, drift eller renovering.

"Vejledningen er oplagt at bringe i spil omkring fremtidssikring, hvor der ofte udarbejdes et idékatalog til, hvad afdelingen kan gennemgå. Den bliver så omsat til en fremtidsplan eller en renoveringsplan, som fastsætter hvornår tingene skal ske og hvilke løsninger der skal bruges. De to ting bliver så behandlet i boligafdelingerne. Vejledningen kan altså bruges til

1) at få inspiration og danne sig et overblik over de mulige løsninger og udfordringer,

2) den kan bruges i den konkrete planlægning af løsningerne og endelig,

3) i dialogen omkring løsningerne, ude i boligafdelingerne",

fortæller Esben Frost og afslutter: "Vejledningen sigter på at indarbejde klimatilpasning og de løsninger der skal til, som en lige så naturlig del af fremtidssikringen som fx tilgængelighed eller sociale tiltag. Den almene sektor har en fordel i, at den arbejder med et langt tidsperspektiv og har gode systemer omkring renovering, drift og fremtidssikring, som har været denne vejlednings udgangspunkt ".Projektets output

Vejledningen er inddelt i følgende kapitler:

1. Klimatilpasning af ældre almene etagebebyggelser (indledning)
2. Fremtidens klima
3. Bygninger og bevaringsværdier
4. Udpegning af løsninger
5. LøsningskatalogetFakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Michael Nielsen-Elgaard

Mail:

min@kab-bolig.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

982.125

Støttebeløb fra forsøgspulje

910.875

Boligafdelinger

Ingen bestemte boligafdelinger tilknyttet – alle KABs afdelinger opført før 1960 indgik i projektets analyser.

Projektstart og slut

02. jan 2013 - 16. jan 2014

Projektejer

KAB

Ansøgningsår

2012

Projekttema

Klimatilpasning