Klimamodel.dk - Værktøj til klimatilpasning

Hvordan sikrer man en stabil udvikling af lokale afdelingers forsikringspræmie via sammentænkning af klimasikringstiltag, renovering, vedligeholdelse og drift?


Om projektet

I et partnerskab mellem den selvejende institution Tranemosegård, et forsikringsselskab og Spildevandscenter Avedøre, udvikles en model for, hvordan man sikrer en stabil udvikling af lokale afdelingers forsikringspræmie gennem sammentænkning af klimasikringstiltag, renovering, vedligeholdelse og drift.

Danmark har i de seneste år oplevet kraftige naturfænomener, der forvolder stor skade på boligområderne og fremtiden tyder på, at udfordringen med kraftige skybrud og voldsomme vinde bliver endnu større end i dag. Med disse udfordringer i tankerne er dette projekt blevet igangsat for at finde fremtidssikrede løsninger, som tænker ud over klassisk drift og vedligeholdelse.  

"Vi må imødese, at der kommer flere og kraftigere skybrud, så vi må have større fokus på hvordan vi reducerer konsekvenserne," siger Jesper Rasmussen, Byggechef fra Bo-Vest

Risikoen for ikke at kunne blive forsikret, eller at skulle betale en høj præmie, eksisterer i et langsigtet perspektiv og derfor involveres forsikringsselskaberne i den samlede indsats. Klimamodel.dk har ved hjælp af rating på forskellige klimatiltag skabt bro mellem boligorganisationerne og forsikringsselskaberne. Derved koordineres klimasikring, renovering, vedligeholdelse og drift.Mange får gavn af ny model

www.Klimamodel.dk som værktøj vil kunne gavne mange forskellige parter, og er derfor også skabt i et bredt samarbejde. Beboerne minimerer deres risiko for uforudsete omkostninger i forbindelse med klimaudfordringer. Boligorganisationerne får et værktøj til klimatilpasning, som tænker forsikringsselskaberne med i udviklingen for at skabe en stabil udvikling i forsikringspræmier og værktøjet kan endvidere skabe dialog med beboerene om priorteringer af investeringer i afdelingen. 

"Det handler om at investere mere intelligent, fordi man gør det med hensyn til de forskellige perspektiver. Med klassisk drift og vedligeholdelse, men også risiko, klima og forsikring, skabes de bedst mulige løsninger," forklarer Jesper Rasmussen.

Modellen ligger nu frit tilgængelig på hjemmesiden og vil fungere som inspiration til boligområder der arbejder med klimasikring og sikre bedre og mere økonomiske løsninger i fremtiden.Værktøj til klimatilpasning

Ved at følge linket i højre side kommer du til den Excel-baserede klimamodel, hvor du kan indtaste alle dine oplysninger for at få en risikoscreening af dit boligområde – og for at finde de klimasikringstiltag, der passer bedst til dine behov.

Med beregningsmodellen kan du bl.a. få overblik over investerings- og driftsomkostninger, den forventede effekt på din forsikringspræmie og den rekreative værdi af forskellige tiltag. Den samlede værdi vises i modellen som en huslejekonsekvens.VideoFakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Jesper Rasmussen

Mail:

jra@bo-vest.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

742.025

Støttebeløb fra forsøgspulje

742.025

Projektstart og slut

01. jan 2013 - 31. jan 2014

Projektejer

DSI Tranemosegård v/ BO-VEST

Ansøgningsår

2012

Projekttema

Udvikling af almene boliger, klimasikring, screening af risici, Afdækning af kli-masikringstiltag, prioritering af indsats, screening af økonomiske konsekvenser

Projektdeltagere

Torben Weiss Garne, Forsikring og pension, underdirektør, Jura & Lovgivning
Kathleen Johman Kjærulff, Miljøchef, Brøndby Kommune
Søren Hansen, Landskab og byplanlægger, Spildevandscenter Avedøre I/S
Frank Brodersen, Direktør, Ejer Relationer, HOFOR A/S
Anders Richelsen, projektleder, COWI A/S