Intelligente, Digitale Fællesarealer

Et modelrum-program for etableringen af intelligente, digitale fællesarealer i almene boliger


Om projektet

Urbaniseringen er med til at skabe en boligsituation med pladsmangel i større byer. Det er derfor vigtigt at tænke alternativt og ikke mindst kreativt i udviklingen af fællesarealer. I dag bygges der mange og større fællesarealer på bekostning af lejlighedens private boligareal i et forsøg på at matche de forskellige ønsker til et fællesareal.

Et intelligent, digitalt fællesareal med mange funktioner kan være med til at begrænse behovet for forskellige fællesarealer med hver sin funktion. Flere målgrupper kan anvende ét rum med forskellig formål, hvorved rummet også giver ressourceoptimering og stordriftsfordele rent økonomisk.

Definition

Projektet har udviklet et model-rumprogram for etablering af intelligente, digitale fællesarealer i almene boliger. Det viser hvordan der via den digitale vej kan opnås bedre kapacitets- og funktionsudnyttelse i et intelligent, digitalt fællesareal samt med et optimeret areal, som et alternativ til traditionelle fællesopholdsarealer, fællesrum og fælleshuse.

I projektet har der været et særligt fokus på at skabe rum for oplevelser, terapi og læring for beboerne, og med den centrale forudsætning, at ét fællesareal både skal kunne tilpasse sig fællesskabets og den enkelte beboers behov.

 Resultater

Med rapporten demonstreres det, hvordan teknologiunderstøttede, digitale fællesarealer kan imødekomme forskelligheden i beboerbehov til gavn for både fællesskabet og den enkelte beboer i sammenhæng med en optimeret arealanvendelse.

Personer i forskellige livsfaser har forskellige ønsker og behov til ”indhold” i et intelligent digitalt fællesareal, på tværs af livsfaserne findes dog:

  • Underholdning
  • Undervisning og læring
  • Meditation, afstresning og selvudvikling
  • Sansestimulering og fysioterapi
  • Sport, fitness og bevægelse
  • Leg og spil

Med formålet at udvikle et model-rumprogram for etableringen af et intelligent, digitalt fællesareal, der er fleksibel i forhold til forskellige brugeres oplevelse- og sanseindtryk, bidrager projektet med en række konkrete teknologianbefalinger i forhold til visuel teknologi, audio teknologi, interaktiv teknologi og brugergrænseflader.

Rapporten indeholder endvidere et model-rumprogram for implementering af intelligente fællesarealer, hvor teknologiske og digitale muligheder kobles sammen med bygningsfysiske forudsætning, dette hvor fællesarealet hhv. etableres i nybyggeri og eftermonteres i eksisterende byggeri.

Som afslutning på rapporten fremgår det, med afsæt i Fremtidens Plejehjem som modelcase, hvordan der helt konkret, i en sammenkobling af teknologiske/digitale løsninger med bygningsfysiske forudsætninger samt beboerpræferencer og betjeningsforudsætninger, kan skabes et intelligent, digitalt fællesareal i stedets multirum.Projektets output

Projektet er mundet ud i:

  • En teknisk kravspecifikation for intelligente fællesarealer
  • Et model-rumprogram for implementering af intelligente fællesarealer i både nye og eksisterende almene bebyggelser
  • En visuelt understøttet modelprojektbeskrivelse, der kan illustrere, hvordan intelligente fællesarealer kan anvendes samt mulighederne heri.

Alle tre leverancer er sammenfattet i rapporten ’Intelligente, digitale fællesarealer – Et modelrum-program for etablering af intelligente, digitale fællesarealer i almene boliger’ samt en læs let udgave af samme navn. Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Rasmus Bech Frandsen

Mail:

rbf@kubenman.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.011.900

Støttebeløb fra forsøgspulje

967.900

Boligafdelinger

Katedralen, Afdeling 66, Fremtidens Plejehjem, Lions Park

Projektstart og slut

01. jan 2015 - 01. feb 2016

Projektejer

Kuben Management A/S

Ansøgningsår

2014