En innovativ vej til effektiv drift

Hvordan sikrer vi, at den daglige drift i boligafdelingerne både er god og billig? Dette centrale spørgsmål giver projekt ”En innovativ vej til effektiv drift” svar på.


Om projektet

Slideshowet illustrerer vejen til en effektiv drift, fra manglende ledelse til ledelse med koordinering og planlægning, teamopdelt samdrift, afdelingsdelt drift, fællesdrift og facility service.

Projektet en 'En innovativ vej til effektiv drift' har haft det formål at undersøge den daglige drift af almene boliger og identificere best pratice for almen drift ift. organisering, økonomi og beboertilfredshed.

Det viste sig hurtigt, at den politiske beslutning om at omlægge driften og omlægningen af driften i sig selv var en krævende og svær proces. Resultaterne af projektet 'En innovativ vej til effektiv drift' er derfor også blevet til en erfaringsopsamling i forhold til, hvordan man gennemfører forandringsprocesser i driften af boligområderne. Således er der i den nye AlmenVejledning, 'En innovativ vej til effektiv drift' lagt vægt på, hvordan man gennemfører en god forandringsproces, samt hvilken rolle ledelsen spiller, når man skal gennemføre forandringer, der griber ind over for både beboere, afdelingsbestyrelser og ejendomsfunktionærer.

Elementerne i best practice er i forskellig udstrækning gennemført som driftsomlægninger i seks boligorganisationer. I projektet har vi fulgt disse seks forsøg med driftsomlægning for at undersøge resultatet i forhold til organisering, økonomi og tilfredshed blandt beboerne. Resultater

Resultaterne kan findes i AlmenVejledningen 'En innovativ vej til effektiv drift', som kan downloades øverst på siden eller rekvireres som fysisk vejledning ved at sende en mail til almennet@almennet.dk

I forbindelse med vejledningen er der produceret en række værktøjer, skabeloner og eksempler - og ikke mindst - de meget interessante resultater af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt driftschefer og inspektører samt en tilfredshedsundersøgelse blandt beboere.

Få et overblik over vejledningens kapitler og værktøjer på www.almennet.dk 

 Publikationer

'En innovativ vej til effektiv drift' er en publikation til alle, der arbejder med ledelse og styring af den daglige drift af almene boliger. Vejledningen samler resultater og erfaringer fra projektet og klæder både den administrative og politiske ledelse på til at imødekomme de stadig stigende krav til effektivitet og optimering.

Vejledningen består af seks kapitler, som handler om organisering
og driftsmodeller, ledelse og forandringsprocesser, beboertilfredshed,
benchmarking og offentlige udbud.

Konference, publikationer og andet materiale

I forbindelse med projektet afholdtes i september 2015 en større konference om effektiv drift i den almene boligsektor, i samarbejde med Udlænginge-, Integrations-, og Boligministeriet og Boligkontoret Danmark. Konferencen var målrettet topledelsen i de almene boligorganisationer og der udkom i den forbindelse to publikationer, der kan downloades øverst på siden.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Ida Ravnholdt Poulsen

Mail:

idpo@bdk.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

3.745.300 kr.

Støttebeløb fra forsøgspulje

1.000.000 kr.

Boligafdelinger

Boligselskabet Nordkysten, Vestermarken 16A, 3060 Espergærde. Nakskov Almene Boligselskab, Axeltorv 18, 4900 Nakskov. Midtjysk Boligselskab, Adelgade 106, 8660 Skanderborg. Boligselskabet Strandparken, Røjelskær 15, 2., 2840 Holte. Boligforeningen 3B (Urbanplanen), Havneholmen 21, 1561 København V. Himmerland Boligforening (Kanalkvarteret - 5 afdelinger), Rendsburggade 22, 9000 Aalborg.

Projektstart og slut

01. jan 2013 - 01. okt 2015

Projektejer

Boligkontoret Danmark

Ansøgningsår

2012

Projekttema

Innovative metoder til at billiggøre driften af almene boliger.

Boligtype

Antal lejemål

8721