Indretning af mindre baderum i plejeboliger

På baggrund af projekt ’Baderum for Alle’, har den første renovering af baderummet med innovative teknologier fundet sted i Aarhus.


Baggrund for projektet

Projektets målgruppe er ældre og borgere med funktionsnedsættelse, samt deres plejepersonale. De mange små, utidssvarende baderum i ældre bebyggelser, lever ikke op til kravene, når der er behov for hjælp til personlig pleje. Mange borgere med særlige behov, er derfor nødsaget til at flytte til en mere egnet bolig, eller være henvist til at modtage al pleje i soveværelset.

"Skelager er et af de ældste lokalcentre i Aarhus. Det har et meget hyggeligt, tæt miljø, hvor de ældre faktisk gerne vil bo, men med små rum og små badeværelser. De ældre, som er selvhjulpne kan nå fra håndvasken til toilettet og støtte sig til tingene. På den måde kommer de lettere omkring. I de nye baderum er der lang afstand fra toilet til håndvask," fortæller Mette Halkier Laurien fra Aarhus Kommune, som er projektleder på dette projekt.Det ny koncept for baderum

At bygge baderummene større vil medføre naturlige huslejestigninger. Derfor opstiller projektet et alternativ til de dyre krav kommunerne er pålagt, om at bygge baderum på minimum 7m2, så der er plads til kørestol og to hjælpere. Et alternativ som vil lette hverdagen for både borger og plejepersonale.

Aarhus Kommune har med projektet, udtænkt en integreret baderumsløsning og bygget funktionelle prototyper, som ved brug af ny teknologi, udnytter de 4 m2 små baderum i Lokalcenter Skelager i Aarhus. Løsningen integrerer baderummets tre funktioner i ét modul, der samler toilet, håndvask og brus. Vasketoilettet er i sig selv et stort fremskridt i den personlige pleje - "Alene toilettet sparer forflytninger mellem badeværelse og seng - al nedre hygiejne kan i mange tilfælde foregå på toilettet", tilføjer Mette Halkier Laurien.

Nedenfor ses en tegning af det nye testbaderum.

TestbaderumBrugerinddragelse

Brugerne har været med hele vejen igennem projektet

Brugerne har været med til at udvikle både 2-i-éneren med toilet og håndvask og 3-i-éneren med toilet, håndvask og brus. Ifølge Mette Halkier Laurien, har særligt de mest fysisk besværede borgere, haft glæde af de højteknologiske testbaderum.

"Vi har testet på borgere med rollator, nogle med kørestol borgere med demens og  og  forskellige niveauer af funktionsnedsættelse. Dels har de kunnet udtale sig, dels har vi kunnet observere, hvordan de intuitivt har kunnet fungere med produktet. Borgere med demens, som normalt ikke tænker over at vaske hænder efter toiletbesøg, de rækker helt automatisk ud efter håndvasken. 'Nå ja, det er det, man plejer at gøre'. "

Større værdighed for den enkelte borger

For borgere der har brug for hjælp til personlig pleje, er det væsentligt at kunne være så selvhjulpen som muligt trods nedsat funktionsevne. "Det sparer nogle arbejdsgange og giver mere værdighed for borgeren. Det er en meget vigtig del af det! Vi har borgere som simpelthen siger, at det har ændret deres liv," siger Mette Halkier, om indførelsen af vasketoiletter i plejeboliger.Projektets output

Fakta om projektet I projektet er der gennemført afprøvning, udvikling og vurdering af en ny, principiel baderumsløsning, som integrerer zonerne toilet, håndvask og brus i ét modul. Afprøvningen har haft til formål at belyse mulige effekter af at integrere baderummets funktioner og zoner i ét sammenhængende modul med særlig fokus på perspektiver i forhold til små baderum.

Testene er foretaget på Lokalcenter Skelager i Aarhus. Projektets output På baggrund af brugerafprøvninger af de fysiske testbaderum med 2-i-én og 3-i-én-løsningerne, udpeger idékataloget principielle krav og anbefalinger til selve løsningen, til opsætning og disponering af små baderum og til målgrupper, brugsscenarier og arbejdsprocesser.

Idékataloget indeholder:

1. Introduktion til projektet

2. Baggrund og problemstillinger

3. Afprøvninger af testmodeller

4. Vurderinger af en integreret baderumsløsning

5. Anbefalinger

6. UdviklingsprocesFakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Ivan Kjær Lauridsen

Mail:

ijk@aarhus.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.176.000

Støttebeløb fra forsøgspulje

940.000

Boligafdelinger

Søren Frichsvej 36 M 8230 Åbyhøj.

Projektstart og slut

01. feb 2011 - 31. mar 2012

Projektejer

Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg

Ansøgningsår

2010

Projekttema

Ny teknologi i plejeboliger

Boligtype

Plejebolig

Antal lejemål

63

Opførelsesår

1989