IKT-redskaber til den almene sektor

I dette projekt har ledetråden været, at gøre det let og overskueligt at stille præcise krav til IKT – og klæde byg- og driftsherren på til at anvende IKT både i den eksisterende praksis og på længere sigt.


Om projektet

IKT - En positiv udfordring

Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) kan skabe stor værdi for byg- og driftsherrerne. Særligt på driftsområdet er der mulighed for store besparelser og mere effektiv administration og drift ved at drage nytte af de informationer, der genereres i bygge- eller renoveringsprocessen.

Implementering af IKT er dog en generel udfordring for byggebranchen - ikke mindst den almene sektor. Branchen er på vej, men der mangler redskaber til at gøre det let, meningsfuldt og overskueligt at stille de rigtige krav og leve op til IKT-bekendtgørelsen, for på den måde at skabe værdi i både byggeprocessen og det færdige byggeri.

De to udviklingsprojekter 'IKT netværk - IKT specifikation' og 'IKT database' (kaldet FM databasen) giver et bud på redskaber, der kan gøre det lettere for byg- og driftsherrerne at implementere IKT i den daglige praksis ved bl.a. at stille meningsfulde krav og få disse krav tydeligt beskrevet i udbudsmaterialet.

Begge projekter tager udgangspunkt i praksis i den almene sektor, dog med forskellige vinkler afhængigt af hvor den enkelte boligorganisation er i implementeringen af IKT. Projekterne har hver især modtaget et støttebeløb fra ministeriet på 500.000 kr.  

Læs mere om fordelene ved IKT og integrering af Bygnings Informationsmodeller (BIM) herVideoMålgrupper og muligheder - skræddersyede løsninger

Projektets primære målgruppe er ledere og medarbejdere i den almene sektor, som arbejder med ydelsesbeskrivelser, udbud og kravspecifikationer til fx FM i henhold til IKT-Bekendtgørelsen - blandt andre byggechefer, projektledere og inspektører.

Kombineret skaber de nye IKT redskaber mulighed for skræddersyede løsninger til meget forskellige typer organisationer, da de kan anvendes direkte af både mere velfunderede almene boligorganisationer, og dem der endnu ikke er så langt fremme i brugen af IKT.

IKT specifikationen med bilaget 'Digital aflevering' kan anvendes i udbuddet med få tilpasninger. IKT kufferten hjælper dialogen i organisationen på vej, og gør det lettere at definere de rette krav, der parallelt kan indtastes i databasen. Databasens strukturerede output vil derefter kunne understøtte både ledelsen på et mere strategisk niveau og de tekniske medarbejdere på det operationelle plan - afhængigt af hvordan data håndteres i fx et FM-system.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Line Maj Aagreen

Mail:

lma@bygherreforeningen.dk

Projektstart og slut

06. jan 2014 - 26. feb 2015

Projektejer

Bygherreforeningen

Ansøgningsår

2013

Projekttema

IKT-værktøjer til den almene sektor

Projektdeltagere

Byggeskadefonden samt en række almene og offentlige byg- og driftsherrer har deltaget i hhv. Følge- og projektgruppe jf. organisationsmodellen i pkt. 2.2