Godsbanen - Aarhus Internationale Kollegium


Om projektet

I 2021 kan de første beboere flytte ind i 228 ungdomsboliger og 121 kollegieværelser, som skal bygges ved godsbanearealerne. Kollegiet skal rumme såvel danske som internationale studerende.

Hvordan bygger man studieboliger og kollegium, for både internationale og danske studerende, der ikke skaber en lukket international enklave med udenlandske studerende afsondret fra danske studerende og fra det omgivende samfundsliv? Hvordan skaber man et miljø for studerende, der tager hensyn til forskellige boligtyper og fællesfaciliteter, dels ved at sammentænke den samlede bebyggelse med omgivelserne? Det vil Arbejdernes Andels Boligforening sammen med Kollegiekontoret Aarhus skabe i de gamle Godsbanearealer.

"Mange års forsøg fra Kollegiekontorets side på at etablere et internationalt kollegium i Aarhus bliver nu en realitet. Godsbanekollegiet bliver de bedst tænkelige rammer for mødet mellem danske og udenlandske studerende - inspirerende boligfællesskaber som del af et større studiemiljø og samtidig del af en centralt beliggende og spændende bydel. Vi kunne ikke have ønsket os et bedre udfald af vores mål om at skabe de bedst mulige bomuligheder for Aarhus' mange studerende fra ind- og udland," siger Per Juulsen, direktør i Kollegiekontoret.

Godsbanekollegie

Byggeriet har netop været i udbud og en totalentreprenør er fundet.  Projektet vil også imødekomme en reel efterspørgsel blandt den århusianske ungdom:

”Vi oplever stor efterspørgsel på ungdomsboliger i Aarhus fra både danske og internationale studerende, og det er en udfordring, vi er i fuld gang med at imødekomme. Med de 349 nye boliger skaber vi hjem til flere studerende, og boligerne kommer til at bidrage til den spændende udvikling, der kendetegner godsbanearealerne netop nu” siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Det er vigtigt at projektet lever op mange ambitiøse forhold, for at blive et pragteksemplar indenfor ungdomsboligbyggeri:

”Godsbanekollegiet skal være et attraktivt sted for studerende, både danske og udenlandske. Det er et nytænkende byggeri med både bæredygtighed, arkitektonisk kvalitet og fællesskabet som bærende elementer, og det kommer til at tiltale en bred skare af unge mennesker, når det er færdigbygget,” siger Morten Strunge, projektchef i AAB.

Bebyggelsens lokalisering giver et ungt og internationalt bidrag til et attraktivt, levende og alsidigt bymiljø, hvor beboerne aktivt vil bidrage til og benytte områdets faciliteter med kulturproduktionscentret ”Godsbanen” som områdets ”motor”. Projektets parter indgår i udviklingen af en områdebaseret planlægning sammen med andre udpegede interessenter – bl.a. Arkitektskolen i Aarhus og en international skole - under ledelse af Aarhus Kommune.Baggrund for projektet

Antallet og andelen af internationale studerende vokser (over 5.000 i Aarhus), og studieboligmarkedet i Aarhus er trængt. Der ønskes skabt de bedst mulige boligmuligheder for denne voksende gruppe studerende samtidig med at de studerende bidrager mest muligt på deres ophold. Bosætningen af internationale studerende sker i dag spredt primært på alle byens kollegier samt sekundært i andre boligformer, herunder en række midlertidige løsninger. Der ønskes som supplement etableret et kollegium med et eksplicit internationalt miljø, som nogle – både udenlandske og danske - studerende vil foretrække. Kollegiet skal med sine boligtyper tilbyde billige boliger med faciliteter, som imødekommer især efterspørgslen fra internationale studerende.

Samtidig skal det undgås at etablere en lukket, international enklave med udenlandske studerende afsondret fra danske studerende og fra det omgivende samfundsliv. Dette sker dels ved at etablere to afdelinger og sammentænke dem med hensyn til boligtyper og fællesfaciliteter, dels ved at sammentænke den samlede bebyggelse med omgivelserne.Output

Projektets output består af et paradigma til et EU-totalentrepriseudbud i alle dets aspekter. Herudover har projektet udmøntet detaljeret kravspecifikation og konkrete bud på moderne ungdomsboliger, der kendetegnes ved at have særligt fokus på samspillet mellem danske og internationale studerende.

Se byggeprogrammet her

De væsentligste bidrag er udførligt samlet i hhv. et byggeprogram og en bedømmelsesrapport med illustrationer 

Se bedømmelsesrapporen her

GbksituationsplanprsmallFakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Per Juulsen

Mail:

pj@kollegiekontoret.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.550.000

Støttebeløb fra forsøgspulje

500.000

Projektstart og slut

01. jan 2014 - 01. mar 2017

Projektejer

Kollegiekontoret Aarhus AAB Aarhus

Ansøgningsår

2013

Projekttema

FREMTIDENS ALMENE UNGDOMSBOLIGER – SMARTERE, MINDRE, BILLIGERE?

Boligtype

Ungdomsboliger i etagebyggeri

Antal lejemål

349

Opførelsesår

2019-20