Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Mød syv eksempler på almene boligafdelinger, der har udnyttet deres grønne områder til at få bedre naborelationer på tværs af alder og etnicitet.


Om projektet

Grønne områder giver gode fællesskaber
Gummi-legepladser, skulpturbanker og køkkenhaver skal bringe folk sammen i boligområder, hvor de ellers kun mødes på vej til postkassen. En ny erfaringsopsamling viser eksempler på udearealers betydning for godt naboskab. Erfaringer, der forhåbentlig kan inspirere almene boligforeninger, som endnu ikke har formået at udnytte deres grønne guld.

"I mange almene boligafdelinger er udearealerne mest en kulisse til bygningerne. Beboerne har ikke noget forhold til dem og bruger dem ikke. Det er et problem, at pladsen ikke bliver udnyttet, fordi gode udearealer kan føre folk sammen og være med til at skabe et hjem, som man har lyst til at flytte til, blive boende i og tage ansvar for", siger Tine Sønderby, antropolog og forfatter til publikationen.

Den 22. juni mødes en række personer og diskuterer emnet og deler erfaringer. Publikationen, som er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, bliver præsenteret, og man kan møde menneskene bag casene. De syv cases er:

  • Legeplads i Kærene, Rødovre
  • Daghaver i Randers
  • Skulpturer i Hyldespjældet
  • Nyttehaver og grønne ørkener i Voldparken
  • Nabohave på Amager
  • Gårdmiljøer i Albertslund
  • Grøn afdeling i OdenseIntegration og børnedemokrati

Personerne, som er med i casene, har ikke kun fået smukkere udearealer. De har også været med til at bestemme, hvad de skal bruges til, og hvordan de skal se ud. Det har været med til at samle områdets beboere. Det betyder mindre hærværk, et øget fællesskab og en større ansvarsfølelse, der går på tværs af alder og etnicitet.

Du kan blandt andet møde folkene bag en moderne gummi-legeplads i boligområdet Kærene i Rødovre, hvor de voksne har ladet børnene bestemme, hvordan områdets legepladser skulle se ud. "Jeg har slet ikke kunnet forstå, at vi har været så konservative før i tiden", siger Søren Lillevang, ejendomsleder i AKB i Kærene. Han mener, at børnene er nemme at samarbejde med, og medbestemmelsen giver de unge demokrater lyst til at passe på tingene - og så er de nytænkende. 

"Det, børn de vælger på en legeplads, er modsat de voksne. De voksne vælger det sikre, det konservative, og det der altid har været der. Børnene vælger det udfordrende, det spændende, det nye og det lidt farlige", siger han.  

I Jennumparken i Randers har man valgt en anden tilgang til de grønne områder. Her har man siden 1990 haft stor succes med at drive daghaver. Det skaber særligt i sommerhalvåret gode naborelationer, og her er det lige meget, hvilken hudfarve naboen har. "Med tiden er der kommet flere og flere til, og der er kommet andre nationaliteter her over i haven. For mit vedkommende kan jeg sige, at det har været positivt. Vi kan lære en masse fra deres hjemlande, og jeg håber, de lærer noget af os", siger Arvid Jensen, der er beboer i Jennumparken og har været med i daghaverne fra begyndelsen.Video

Se flere videoer af de 7 cases herFakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Tine Sønderby

Mail:

ts@p-21.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.167.620

Støttebeløb fra forsøgspulje

875.000

Projektstart og slut

01. jan 2014 - 01. jul 2015

Projektejer

Praxis21

Ansøgningsår

2013

Projekttema

Frivillighed 2013

Projektdeltagere

Andreas Bro

Nabil Ben Chabaane

Beboere og driftsmedarbejdere i loakle afdelinger