Fremtidssikring af udearealer

Hvordan formidler man behovet for klimasikring af udearealer i et alment boligområde? Et nyt idekatalog giver et bud.


Baggrund for projektet

Fremtidssikring og klimasikring er centrale begreber for udviklingen af almene boligområder. Kompleksiteten i begreberne betyder, at det ikke er nok alene at betragte ét element eller én udfordring som f.eks. oversvømmelser af arealer eller utryghed blandt beboerne. Det er derimod sammentænkningen af flere elementer, der understøtter en egentlig fremtidssikring.

Det er særligt væsentligt at tænke på fremtidssikring af den almene boligsektor i lyset af de forventede fremtidige klimaændringer med bl.a. voldsomme skybrud, der kan skabe store problemer for et boligområde, hvis der ikke tages de nødvendige forholdsregler.Den fremtidssikrede bydel

På den baggrund har COWI udviklet et idekatalog til Høje Taastrup-bydelen Gadehavegård. Kataloget er et forsøg på at vise vejen for etableringen af en fremtidssikret bydel - med borgernes hjælp og på et solidt fagligt fundament, som sammentænker bl.a. drift, terrænforhold, trafik og klima med beboerdemokrati og socialt samvær.

Idekataloget er udviklet i samarbejde med GHB Landskabsarkitekter og afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård, og præsenterer en række mulige tiltag samt udvalgte anbefalinger til udvikling og fremtidssikring af ude- og fællesarealerne i Gadehavegård - på en måde som tager højde for fremtidens klimaudfordringer og via en proces, der inddrager beboerne og deres ønsker til omdannelser.

Samtidig skal idekataloget fungere som case til inspiration for den samlede almene boligsektor.Tekniske undersøgelser og beboerinddragelse

Idekataloget er blevet til på baggrund af en række tekniske undersøgelser af bl.a. regnvandsforhold samt en grundig beboerinddragelsesproces baseret på bl.a. fokusgruppeinterviews og en beboerworkshop over flere dage. Fokus i kataloget er lagt på at præsentere ideer, som er realistiske at gennemføre, og som for de flestes vedkommende stammer fra beboerne selv.

Som følge af beboernes ønsker og i takt med at de tekniske undersøgelser afdækkede en meget begrænset klimaudfordring i Gadehavegård, blev fokus i projektet udvidet fra en relativt skarp klimavinkel til mere bredt at handle om forbedring af udearealernes funktionelle og rekreative værdi.Projektets output

Projektets primære produkter et idekatalog for fremtidssikring af Gadehavegård, et erfaringskatalog om fremtidssikring i den almene boligsektor samt en film, der beskriver projektet og det ovenfor nævnte søsterprojekt 'Klimatilpasning og forforsikring' (2012-2839).

Se filmen om Fremtidssikring her:Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Peter Martin Søhuus

Mail:

pmso@cowi.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

993.906

Støttebeløb fra forsøgspulje

795.125

Boligafdelinger

Gadehavegård, Høje-Taastrup

Projektstart og slut

01. jan 2013 - 03. feb 2014

Projektejer

domea.dk

Ansøgningsår

2012

Projekttema

Klimatilpasning

Boligtype

Etagebyggeri

Antal lejemål

1000

Opførelsesår

1977