Fremtidens Almene Ungdomsboliger

Projektet tager udgangspunkt i spørgsmålet om, hvordan man kan udvikle smartere, mindre og billigere ungdomsboliger, der kan imødekomme efterspørgslen på attraktive og tidssvarende boliger til unge uddannelsessøgende.


Værktøj til fremtidens ungdomsboliger

Fremtidens ungdomsbolig er ikke en prædefineret størrelse. For at bygge smartere, billigere og mindre, bør der tages udgangspunkt i byggeriets unikke betingelser og forudsætninger. Større ungdomsårgange, koncentration af uddannelserne i de større byer, samt ændrede livsformer blandt de unge stiller højere krav til ungdomsboligerne. Der er brug for at gentænke ungdomsboligen, med henblik på at målrette den til beboerens krav til bl.a. miljø, fællesskab, faciliteter og indretning.

Værktøj til fremtidens ungdomsboliger
Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Domea.dk, COWI og Årstidernes Arkitekter, der sammen har undersøgt tre ungdomsboligprojekter i Køge, Gentofte og København, som alle er meget tidligt i processen. De to førstnævnte er begge i idéfasen. Pointen med dette er at undersøge, hvordan planlægningen tidligt kan påvirkes i retning af bedre ungdomsboliger. Til dette har projektgruppen konstrueret et handlingsorienteret konceptværktøj, som indeholder en række værktøjer, som kan udnyttes i grænsefladen mellem idéen og den egentlige programmering af et ungdomsboligprojekt.
Konkret indeholder konceptværktøjet følgende:

Konkret indeholder konceptværktøjet følgende:

 1. En proces og metode
 2. En metodebeskrivelse - indeholdende processen og valgte fokusområder
 3. En selvtest til developere og bygherrer (Klik ind og prøv testen længere nede på siden)
 4. En sammenfatning af centrale analyser og konklusioner fra gennemførte undersøgelser
 5. Beskrivelse af konkrete metoder og hjælpeværktøjer
 6. Tre konkrete cases - herunder workshops, spørgeskemaundersøgelser, og konkrete projektideer.

De præsenterede konceptværktøjer hjælper bygherrer og developere med at tænke strategisk og udvikle billigere, smartere og mere fremtidssikrede ungdomsboliger. Ved at fokusere på udvalgte områder hjælper værktøjet med at få afklaret vigtige spørgsmål, inden det konkrete ungdomsboligbyggeri igangsættes.

Fokusområder
For at tilpasse et byggeprojekt efter de unges efterspørgsler og behov, bliver det defineret ud fra fem fokusområder:

 1. Strategi
 2. Det omgivende miljø
 3. Fremtidige beboere
 4. Indretning og fleksibilitet
 5. Fremtidens ungdomsbolig.

Disse sætter fokus på hvilke faktorer, der er væsentlige at belyse for at finde frem til projektets 'duelighed' inden for områderne. 

Projektets output
Projektet er udmundet i en afrapportering under titlen "Boliger for fremtidens unge - Et udviklingsprojekt", med en tilhørende Pixi-udgave. Rapporten præsenterer en uddybning af de fem fokusområder, og hvordan disse skal anskues, samt en præsentation af konceptværktøjer og cases i undersøgelsen.Prøv selvtesten

I forbindelse med projektet er der blevet udviklet en selvtest, som kan bruges i byggeprojekter med ungdomsboliger. Denne selvtest er med til at klarlægge, inden for hvilke områder projektet er velfunderet, og synliggør ligeledes hvilke områder i projektet, der kræver yderligere overvejelser fra dig som bygherre.

Ved at gennemføre testen allerede på idéstadiet kan bygherren vurdere projektet strategisk og dermed imødegå udfordringer så tidligt i projektet som muligt, således at udfordringerne ikke senere udvikler sig til problemer.

Du kan tilgå selvtesten herBaggrund- og kildemateriale for rapporten

Download

Containerboliger Bilsby Domea A0 Til Udv Workshop Domea Opsamling Fra Udv Workshop Eksempelkatalog Ungdomsboliger Studieboliuger Domea Fremtidens Ungdomsboliger Powerpoint Fra Workshop Fremforsk Plusàrstiderne Arkitekter Resultater Fra Spplus Rgeskema Kplus Ge Spplus Rgeskema Cowi Ungdomsboliger Ved Gentofte Sportspark Output Domea Ws Ws Afrapportering Campus Kplus Ge Ws Afrapportering Gentofte Ws Afrapportering Rovsingsgade 1A Aalborg Fbbbplus240314 1321 Hjemlplus Shed I Danmark 2013 Analyse Af Bosaetning I Koebenhavn Web Arkitekter Nu Og I Fremtiden Endelig Tekst Befolknings Boligplus Nsker Rapport Hans Kristensen Hans Skifter Andersen Bilagsrapport Tilflytterundersoegelse Boligbarometer Faktaark 2013 12 Brancheanalyse2013 Dansk Byggeri Dansk Byggeri Byggeunderskud Pplusñ Almene Boliger De Unge Jesper Bo Jensen Tid Og Tendenser 2007 Demografi Dk 2014 24 34 Et Godt Springbraet En Undersplus Gelse Om Behovet For Ungdomsboliger Ved Campus Kplus Ge Evaluering Af Almene Ungdomsboliger Fremtidens Fplusªllesskaber Almen Bolig Fremtidens Almene Ungdomsbolig 151214 Med Logo Fremtidens Studenterhybel Idekatalog Fsb Kk Lejerbo Visionsdokument Bplusªredygtige Boliger Livscyclus Grupper Analyse Lovgivning Vedr Ungdomsboliger Nutidens Og Fremtidens Unge Og Hvad De Skal Lave Sbi 2010 07 Sbi 2014 23 Sp Rgeskemaunders Gelse Rapport Tendenser Unge Og Ungdomsboliger Fremforsk Uddannelsesnoveau Udgivelser 2008 Pdf Deunges Boligsituation Udgivelser 2008 Pdf Kommuneanalyse Unges Boligsituationpdf Udgivelser 2008 Pdf Ungesbrug Boligmarkedet Udgivelser 2009 Pdf De Unges Boligsituation Udgivelser 2009 Pdf Unge Paa Boligmarkedet Udklip Startup Housing Aarhus Midlertidige Ungdomsboliger I Aarhus Ungdomsboligprojekt Data Fra Plusàrhus Kommune Juni 2014 Fremforsk Unge I Landdistrikter Og Yderomraader


Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Christian Kierkegaard

Mail:

cki@domea.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.125.000

Støttebeløb fra forsøgspulje

900.000

Boligafdelinger

Køge og Gentofte: Idéfasen København: Afd. 3535 Rovsingsgade (Endnu ikke opført)

Projektstart og slut

01. dec 2013 - 01. jul 2016

Projektejer

Domea.dk

Ansøgningsår

2013

Projekttema

Fremtidens Almene Ungdomsboliger - Smartere, mindre, billigere?