Forenkling af udbud på finansielle ydelser

Projektets formål er at nedbringe omkostningerne ved almene boligorganisationers indhentning af bud på byggelån og realkreditlån.


Baggrund for projektet

Stillingtagen til indkøb og eventuelt udbud af bygge- og realkreditlån hører til en af de mere komplekse opgaver, som almene boligselskaber jævnligt skal løse. "Udbud på finansielle ydelser har altid været omgivet af mystik, store regnestykker og ting, som har været svære at prissætte - Så nu var det tid, til at gøre noget ved det", fortæller Erik Andreasen, byggeøkonomichef i Boligkontoret Danmark og initiativtager til projektet.

Idéen er at nedbringe transaktionsomkostningerne ved at have fokus på evt. unødvendige omkostningsdrivende faktorer og ved anvendelse af skabeloner og guidelines.Konceptet

I samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun, har arbejdsgruppen udarbejdet fire grundskabeloner, som ligger til rådighed for alle almene boligselskaber øverst her på siden."Idéen med forenkling af udbuddet, er at gøre det nemmere for boligselskaber som har lidt eller ingen erfaring inden for EU-udbud, ligesom metoden også kan bruges også selv om det er unødvendigt med EU-udbud" udtaler Peter Stig Jakobsen, advokat i Bech-Bruun, i guiden.  

Konceptet er så simpelt, at hvis man kan nedsætte omkostningerne for reaklreditinstitutterne og bankerne, vil det give bedre priser. "Selve udbudsskabelonen er opbygget på en måde, så man bagefter kan taste det direkte ind som et EU-udbud. Desuden bliver man nødt til at tage stilling til alle de nødvendige forhold, så man er skarpere på hvilke spørgsmål man skal stille, inden man beder om et byggelån."

Anvender det almene boligselskab skabelonen for finansieringsudbud, vil dette reducere boligselskabets brug af ressourcer. Tilsvarende vil der være ressourcemæssige besparelser for tilbudsgivere, hvilket ligeledes vil komme boligselskaberne til gode. "Mange boligselskaber griber typisk fat i en advokat, som laver udbudet for dem. Og det er jo i sidste ende lejernes penge det går ud over. Det skaber muligheden for at blive mere selvstændig og samtidig få de bedste priser", siger Erik Andreasen.Projektets output

Projektets output

  • En skabelon til udbudsbetingelser for udbud af finansielle tjenesteydelser
  • En skabelon for en virksomhedserklæring indeholdende relevante mere basale oplys-  ninger om tilbudsgiverne
  • En skabelon for en tilbudsblanket
  • Et simpelt regneværkøj til brug for vurdering af pris for byggelån.

Skablonerne kan downloades øverst på siden.Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Erik Andreasen

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

300.000

Støttebeløb fra forsøgspulje

156.250

Projektstart og slut

04. sep 2012 - 01. jul 2013

Projektejer

Boligkontoret Danmark

Ansøgningsår

2012

Projekttema

Forenkling af udbud på finansielle ydelser