Foreningsunderstøttelse

I Gellerup og Toveshøj i Aarhus er det vigtigt at fastholde et godt engagement, og sørge for at foreningerne er organiseret formelt, så det gode frivillige arbejde ikke går tabt og foreningerne bliver svækket.


Om projektet

Gellerup og Toveshøj er begge afdelinger i rivende udvikling, og med dette følger også et foreningsliv, der skal bestå, vedligeholdes og understøttes. Projektet har til formål, at foreningerne skal blive bedre til at udnytte de eksisterende folkeoplysende midler og arbejde på tværs af etnicitet, samt politiske og religiøse tilhørsforhold. Et mål der skulle opnås gennem styrkelse af tre hovedpunkter:

 1. Styrke foreningernes organisering særligt med henblik på at uddelegere opgaverne i foreningen og blive dygtigere til mødeledelse, kasserer- og sekretærarbejde, PR-arbejde og andre foreningsrelaterede praktiske opgaver.
 2. Styrke foreningerne i at blive bedre til at rekruttere nye frivillige.
 3. Styrke foreningerne gennem en opkvalificering til at blive folkeoplysende foreninger, der kan søge kommunal støtte og kan udvikle flere stabile, ugentlige aktiviteter.

Projektledelsen ansatte en netværkskoordinator, der i projektperioden har fungeret som rådgiver for lokalområdets foreninger og har arrangeret en række initiativer for at understøtte de lokale foreningers udvikling og formalisering.

Beboerinddragelse
Projektet har haft fokus på beboerinddragelse, da omdrejningspunktet for et godt foreningsliv jo altid tager udgangspunkt i beboernes eget liv og ønsker for fremtiden. Det er derfor også beboerne selv, der har skulle skabe udviklingen i foreningslivet og organiseringen af foreningerne generelt.

Projektet har været ind over et væld af aktiviteter i perioden. I billedgalleriet ovenfor ses et udsnit af dem. Disse aktiviteter er iværksat af beboere for beboere, men under projektets vejledning og observation. Dette har været grundlaget for fire generaliserbare resultatområder:

 1. Netværk
 2. Udvikling af informationsmateriale
 3. Kapacitetsopbygning
 4. Netværkskoordination som bindeled

Disse fire områder er beskrevet og samlet i en rapport, som du kan downloade i højre side. Rapporten giver et indblik i baggrunden for projektet og afdelingerne, samtidigt med at den videregiver den erfaringer og anbefalinger om foreningsunderstøttelse og koordinerings- og samarbejdsfora.

Til punktet 'Udvikling af informationsmateriale' er der produceret en foreningsmappe, der kan bruges af foreninger, der ønsker at formalisere deres organisation. I mappen findes information og guides til foreningslivet, udarbejdet i samarbejde med Sport & Fritid i Aarhus Kommune.

Evaluering af projektet
Ph.D. i antropologi, Nanna Schneidermann, har udarbejdet en evaluering af projektet. Denne evaluering er ekstern og giver et nyt blik på projektets resultater og fremgangsmåder. Den tager fat i de ovennævnte fire resultatområder og munder ud i en konklusion. Evalueringen kan, sammen med rapporten og foreningsmappen, hentes i højre side af denne artikel. 

Bemærkning
Forsøget om Foreningsunderstøttelse i Gellerup er i visse henseender atypisk fra projekter gennemført under den almene forsøgspulje. Baggrunden er, at forsøget i vid udstrækning har fokus på konkrete forhold i Gellerup og Toveshøj og i mindre grad på forhold af generel karakter. Interesserede, der arbejder med tilsvarende (forenings)forhold er velkomne til at rette henvendelse til Henning Winther og høre nærmere om de erfaringer og ideer, som gennemførelsen af forsøget har kastet af sig.Beboerinddragelse

Projektet har haft fokus på beboerinddragelse, da omdrejningspunktet for et godt foreningsliv jo altid tager udgangspunkt i beboernes eget liv og ønsker for fremtiden. Det er derfor også beboerne selv, der har skulle skabe udviklingen i foreningslivet og organiseringen af foreningerne generelt.

Projektet har været ind over et væld af aktiviteter i perioden. I billedgalleriet ovenfor ses et udsnit af dem. Disse aktiviteter er iværksat af beboere for beboere, men under projektets vejledning og observation. Dette har været grundlaget for fire generaliserbare resultatområder:

 1. Netværk
 2. Udvikling af informationsmateriale
 3. Kapacitetsopbygning
 4. Netværkskoordination som bindeled

Disse fire områder er beskrevet og samlet i en rapport, som du kan downloade i højre side. Rapporten giver et indblik i baggrunden for projektet og afdelingerne, samtidigt med at den videregiver den erfaringer og anbefalinger om foreningsunderstøttelse og koordinerings- og samarbejdsfora.

Til punktet 'Udvikling af informationsmateriale' er der produceret en foreningsmappe, der kan bruges af foreninger, der ønsker at formalisere deres organisation. I mappen findes information og guides til foreningslivet, udarbejdet i samarbejde med Sport & Fritid i Aarhus Kommune.

DownloadEvaluering af projektet

Ph.D. i antropologi, Nanna Schneidermann, har udarbejdet en evaluering af projektet. Denne evaluering er ekstern og giver et nyt blik på projektets resultater og fremgangsmåder. Den tager fat i de ovennævnte fire resultatområder og munder ud i en konklusion. Evalueringen kan, sammen med rapporten og foreningsmappen, hentes i højre side af denne artikel. Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Henning Winther

Mail:

hewi@bbbo.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.711.175

Støttebeløb fra forsøgspulje

925.000

Boligafdelinger

Gellerupparken Toveshøj

Projektstart og slut

01. jan 2014 - 31. dec 2015

Projektejer

Brabrand Boligforening

Ansøgningsår

2013

Projekttema

Foreningsunderstøttelse

Boligtype

Antal lejemål

2400