Fællesarealer i ungdomsboliger

I denne rapport undersøges mulighederne og udfordringerne ved at omdanne eksisterende bygninger til ungdomsboliger med moderne og inviterende fællesarealer.


Om projektet

Der er et stigende behov for gode, sunde og billi­ge ungdoms- og studieboliger i de større danske byer, hvor der er rift om ledige grunde til nybyggeri. Her står den eksisterende bygningsmasse som en mulighed, ikke mindst fordi der i mange byer er flere bygninger, der funktions­tømmes og med fordel kan bevares og genbruges til nye formål.

Omdannelsen af den eksisterende bygningsmasse kan dog være et omfangsrigt og udfordrende arbejde, som kræver nytænkning og omfortolkning af bygningernes form og tidligere funktion. Ikke mindst fordi de unge i dag stiller krav om eget bad og køkken på værelset samtidig med, at de i høj grad efterspørger fællesskabet og mulig­heder for at være sammen med andre unge beboere på måder, der ligger ud over det traditionelle fæl­leskøkken.Erfaringer med indretning af fællesarealer

Med afsæt i to igangværende omdannelsesprojekter, samt 12 inspationscases, præsenterer projektet viden og erfaringer med opførelse og ind­retning af fællesarealer i forbindelse med omdan­nelse af eksisterende byggeri til ungdomsboliger. Som en del af rapporten er der desuden lavet inddragelsesforløb med nuværende og potentielle beboere i de to igangværende ungdomsbolig-om­dannelsesprojekter: Sygeplejeskolen i Slagelse og Samuels Kirke på Nørrebro i København. 

Projektet fokuserer på fire tematikker i omdannelsen af eksisterende bygninger til ungdomsboliger og den afsluttende rapport præsenterer erfaringer og viden herom:

  1. Konteksten og det arkitektoniske greb
  2. Omdannelsen til ungdomsboliger
  3. Indretning af fællesarealer
  4. Det sociale fællesskab De unges behov er indtænkt

De unges ønsker og behov i forhold til fællesarealer i ungdomsboliger er undersøgt gennem tre workshops med nuværende og potentielle beboere. To workshops var fysiske møder i de to bygninger, der er under ombygning, og én workshop blev afholdt digitalt via en lukket Face­book-gruppe.

De unges forslag til hvad fællesarealerne skal rumme er mange og spænder fra studierelaterede behov til fællesskabende faciliteter såsom sofahygge, loppemarked og sportsaktiviteter. Aktiviteterne er meget forskellige og afspejler mængden og variationen i de behov, som fællesarealer i dag skal tilgodese. Ikke mindst fordi der både skal være plads til de individuelle behov og fællesskabet. Fleksibilitet og multifunktionalitet er derfor to vigtige designparametre i opførelsen og indretningen af fællesarealer.Projektets output

Projektets viden og erfaringer er opsamlet og præsenteret i rapporten "Fællesarealer i ungdomsboliger - erfaringer med omdannelse af eksisterende bygninger til ungdomsboliger". Her præsenteres både de to store omdannelsesprojekter, 12 inspirationscases samt projektets hovedpointer inddelt i fire tematiske kapitler.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Anna Brandt Østerby

Mail:

anbo@kubenman.dk

Boligafdelinger

Samuel Kirken Nørrebro Sygeplejeskolen i Slagelse

Projektstart og slut

01. jan 2015 - 01. aug 2016

Projektejer

Kuben Management

Ansøgningsår

2014

Projekttema

Fællesarealer i ungdomsboliger, boligbyggeri i eksisterende byggeri, fællesskaber.