Energihandlingsplaner

Handlingsplanene skal understøtte planlægning og gennemførelse af tiltagene. For at energihandlingsplanen får værdi, er det vigtigt, at beslutte, hvad der skal opnås med handlingsplanen.


Projektbeskrivelse

Arbejdet med energihandlingsplanen er opdelt i fem faser, som er vigtige for at få et godt resultat. For hver af faserne er beskrevet, hvad der skal gøres, og hvad resultatet af arbejdet er.  

Illustrationen nedenfor guider jer gennem forløbet, og viser jer, hvordan I griber arbejdet an. Når projektet er defineret og anbefalingerne på plads, er det vigtigt at informere og inddrage beboerne.

De 5 Faser Web

De fem faser i en energihandlingsplan.Erfaringer fra boligselskaber

Nedenfor er en kort beskrivelse af tre almene boligforeningers udfordringer samt deres arbejde med energihandlingsplaner. 

Frederikshavn Boligforening: Frederikshavn Boligforening har udarbejdet en energipolitik, hvori der indgår ambitiøse målsætninger vedr. reduktion af deres energiforbrug i hhv. 2020 og 2050. Arbejdet med energihandlingsplanerne benyttes bl.a. til at sikre langsigtet planlægning. Alle forhold i bygningerne blev gennemgået, og alle identificerede energitiltag er prioriteret efter deres simple tilbagebetalingstid. Boligforeningen har også arbejdet med brugeradfærd, idet de sammen med et kommunikationsbureau har udviklet en smiley-ordning for energieffektivitet. 

Boligkontoret Danmark: Boligkontoret lavede en energihandlingsplan i forbindelse med en forestående renovering af to ejendomme i henholdsvis Nakskov og Nærum. Da man i forvejen vidste, hvor problemerne var, valgte man at fokusere på få udvalgte bygningsdele. For disse bygningsdele undersøgte man mulige renoveringsløsninger med forskellige energibesparelses-potentialer og vurderede, hvad der bedst kunne betale sig. Samtidig undersøgte man beboernes ønsker til forbedringer i forhold til de økonomiske konsekvenser. 

CIVICA: I Holluf Have, som er en boligforening under CIVICA, havde man længe haft udfordringer med tage, som krævede meget vedligehold og havde store årlige omkostninger. Med hjælp fra eksterne konsulenter lavede man en energihandlingsplan, som undersøgte bygningerne grundigt i forhold til mulige energiforbedringer. Resultatet var et bredt katalog over energiforbedringer og økonomien i disse. Noget der kan implementeres i planlægningen af de kommende års renoveringer og vedligehold. Publikationer

Via links i toppen af siden, kan I se eksempler på, hvordan forskellige emner kan håndteres i en energihandlingsplan, samt finde en skabelon til at komme i gang med at definere og udarbejde en konkret energihandlingsplan.

Der findes desuden en oversigt med idéer til, hvad en energihandlingsplan kan omhandle. Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Pia Rasmussen

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

200.000

Støttebeløb fra forsøgspulje

200.000

Projektstart og slut

01. okt 2014 - 09. mar 2015

Projektejer

Grontmij (Nu Sweco)

Ansøgningsår

2014

Projekttema

Energihandlingsplaner