Energifacaderenovering

Projektets overordnede formål er tilvejebringelse af viden- og metodegrundlaget for formulering af bygherrekrav til skabelse af en bedre, billigere og hurtigere energifacade-renovering.


Baggrund for projektet

AL2bolig med projektleder Claus Poulsen i spidsen, har set på de historiske renoveringsprocesser af almene bebyggelser fra 60'erne og spurgt sig selv: Hvordan kan vi gøre det bedre i fremtiden? 

"Der er så mange dårlige erfaringer fra tidligere, store renoveringer af almene boligbebyggelser, som blev renoveret for 15-20 år siden,"  fortæller Claus Poulsen, seniorkonsulent i AL2bolig og projektleder på undersøgelsen. 

I Langkærparken besluttede AL2bolig i 2009 at udtage en enkelt boligblok til en altomfattende renovering, som tilstræber at finde svar på, hvordan man sikrer en langtidsholdbar, totaløkonomisk, energieffektiv og æstetisk smuk klimaskærm - og samtidig løser de energiøkonomiske udfordringer og indeklimaproblemene. "Vi har lavet nogle beskrivelser af hvordan man skal gribe tingene an, for at det kan blive bedre, billigere og give bedre beboeroplevelser," siger Claus Poulsen om projektet.

Bedre og mere effektive renoveringsprocesser   

Hele tankesættet bag projektet er, at flytte en væsentlig del af byggeproduktionen til et fabriksmiljø, for at sikre en hurtigere proces, frem for at bygge det hele op på husene, for "...hvis der er 20 steder i landet, hvor man skal gennemføre noget lignende, kan man lave så stor en fællesmængde som muligt, og bruge det til værdiskabelse på alle 20. Så kan man stadig bruge den overskydende energi på, at give sit eget projekt, de sidste unikke detaljer."

Projektet handler altså ikke om at genopfinde den dybe tallerken, men om at udvikle nogle værktøjer, baseret på gode byggeerfaringer, proceserfaringer og industrielle erfaringer og samtidig forbedre metodeudviklingen på digitaliseringsområdet, for at spare ressourcer. "Langkærparken består af 35 boligblokke. I gamle dage ville det nok tage 3 år at gennemføre byggeprocesserne. Men vi håber på, med en industrialiseret proces og digitalisering af arbejdsmetoder, at kunne gennemføre det på 2 år," siger Claus Poulsen.En universel skabelon for fremtidige byggesager

Billederne illustrerer en energifacaderenovering i Langkærparken. 

AL2bolig er gået sammen med 6 andre almene bygherrer fra det Øst- og midtjyske med i alt 2.254 boliger, som skal renoveres efter de metoder, projektet anviser. Claus Poulsen er ikke i tvivl om projektets værdi for fremtidens almene byggerier: "Det bagvedliggende tankesæt om at gå ud i et fællesskab, i et netværk af bygherrer, for at udvikle nogle bestemte byggeprocesser og dermed skabe en markedsinteresse for at skærpe profilen, kan man jo i princippet anvende på alle byggeprocesser."

Fordele for beboerne

Med sine 35-års erfaring i boligsektoren ved Claus Poulsen at beboernes største bekymringer handler om, hvordan de skal leve deres liv, så længe byggeprojektet er i gang. Metoden vil både sikre en reduktion af de gener, som beboerne udsættes for med støj og byggepladsrod, ved at flytte dele af produktionen ud, og ikke mindst, sikre en hurtigere gennemførselstid. Samtidig fremhæver Claus Poulsen, at der i projektet er arbejdet med en analysemodel, der har 20% billigere byggeri som mål, hvilket i sidste ende vil smitte af på beboernes husleje.Projektets værktøjer

Fakta om projektet

Projektets overordnede formål er tilvejebringelse af viden- og metodegrundlaget for formulering af bygherrekrav til skabelse af en bedre, billigere og hurtigere energifacade-renovering.
Læs forord til projektet her

Projektets output

Projektet har ledt frem til en innovationsrapport og 7 værktøjer:

Innovationsrapport - AL2boligs klimablok i Langkærparken
- Erfaringer med pilotprojekt i AL2boligs afd. 111 vedr. omfattende lavenergirenovering

Værktøj 1: Ramme- og miniudbudskoncept

Værktøj 2: Klassifikation af bygningsdele
Værktøj 3: Opmåling af bygningsdele
Værktøj 4: Produktivitetsudvikling

Værktøj 5: Lærende effektevaluering
Værktøj 6: Byggeprogram til Rammeudbud

Værktøj 7: Byggeprogram til Miniudbud

Bemærk at udbudsloven er ændret siden projektets afslutning.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Seniorkonsulent Claus Poulsen

Mail:

cp@AL2bolig.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

2.000.000

Støttebeløb fra forsøgspulje

1.000.000

Boligafdelinger

Sydjyllandsplanens etagetypehuse repræsenteret ved bl.a. AL2bolig, afdeling 111 Langkærparken, Langkærvej 4 m.fl. 8381 Tilst.

Projektstart og slut

03. jan 2011 - 03. sep 2012

Projektejer

AL2bolig

Ansøgningsår

2012

Projekttema

Energifacaderenovering af almene etageboliger opført 1960 - 1976

Boligtype

Etagebyggeri med udelukkende familieboliger

Antal lejemål

860

Opførelsesår

1971