En ny dagligdag med IKT

Informations- og Kommunikationsteknologi har potentialet til at skabe en effektiv proces og moderne planlægning ved digitalisering.


Om projektet

I Januar 2012 iværksatte man et IKT projekt af fsb / BYG, med støtte fra Ministeret for By, Bolig og Landdistrikters Almene Forsøgspulje. Formålet var at designe og afprøve en projektweb til at støtte og effektivisere helhedsplanlægningen i alle faser af byggeriet, og at denne projektweb kan danne afsæt for eksterne aktørers BIM-tilgang til deres tilbudsgivning.

Hos fsb har en værdigfuld erfaring været, at rammerne og mulighederne for IKT ikke rækker ind i himlen, det er derfor vigtigt at have en realistisk tilgang til hvad der er muligt. IKT forgrener sig til hele organisationen og i forbindelse med IKT anbefales det at have faglig bygherrerådgivning involveret, for at få enderne til at mødes mellem parterne.

"Man må gerne i visionerne sætte overlæggeren højt, men når man begynder på det praktiske, skal man tage en skive af gangen" - udtaler projektchef fra fsb Michael Graae Det første skridt på vejen

Udover egne forventninger til IKT, har projektet været et ønske om at bruge IKT-bekendtgørelsen som et værktøj og en mulighed, frem for endnu en række krav som udfordrer processen. Projektet har i store træk levet op til forventningerne og udbyttet benyttes fortsat hos fsb. Projektweb manualen giver både mulighed for egen videreudvikling eller hvis der skal opstilles krav til en leverandør af et IKT-værktøj, fortæller Michael Graae Refleksionerne fra projektet har afledt en række fokusområder til fremtidige større, generelt anvendelige almene IKT-Projekter, som bliver vigtig erfaring for fremtiden:

  • At tilvejebringe et kvalificeret udbudsgrundlag for IT-leverancen.
  • At foretage en grundig granskning af de indkomne tilbud, evt. ved inddragelse af uvildig ekstern bistand. F.eks. fra Digitaliseringsstyrelsen.
  • At Brugeren etablerer en intern IKT/Leveranceprojekt-organisationen med den fornødne kapacitet og kompetence samt det fornødne beslutningsmandat.
  • At Brugeren tilknytter en særlig IKT-kyndig ekstern specialist som 'second opinion' aktør til at vejlede i formulering af brugerkrav, design og gennemførelse af IT-leveranceudbud, indgåelse af IKT-leverancekontrakter samt til at facilitere og monitorere Leveranceforløbet.Projekt rapport

Projektet har resulteret i rapporten "En ny dagligdag med IKT - I almene renoveringsbyggesager" og projektweb manualen.

Begge dele kan downloades her: 

Rapport

WebmanualFakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Michael Graae

Mail:

mgr@fsb.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.620.000

Støttebeløb fra forsøgspulje

1.000.000

Projektstart og slut

01. jan 2012 - 01. nov 2013

Projektejer

fsb

Ansøgningsår

2011

Projekttema

Effektivisering af byggeprocessen og fremtidssikring og social bæredygtighed