Ekstern projektgranskning

- find fejlene, før du bygger!


Om projektet

Udbedring af svigt, fejl og mangler koster bygherrer og byggeriets øvrige aktører et årligt beløb i milliardklassen. I mange tilfælde kan disse udgifter reduceres, hvis projekterne granskes mere effektivt, inden byggeriet sættes i gang.

Ved ekstern granskning kan fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder i tegninger og beskrivelser findes, før der bygges, så de byggetekniske løsninger kan forbedres, og byggeomkostninger, arbejdsmiljø og byggeproces optimeres.

Dette er baggrunden for, at Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København på initiativ af og med økonomisk støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Byggeskadefonden har udarbejdet en SBi-anvisning om ekstern granskning af byggeprojekter.Til gavn for bygherrer og projekterende

Ved ekstern granskning forstås en granskning af projektmaterialet udført af en person, der hverken direkte eller indirekte har deltaget i projekteringen. Personen er således i stand til at se på byggeprojektet med nye øjne og komme med anbefalinger og påpege forhold, som bør undersøges nærmere. Erfaringer viser, at dette er en effektiv form for granskning.

"Det er både i bygherrers og projekterendes interesse, at der gennemføres en effektiv granskning af projektmaterialet, fordi det tidligt i forløbet er muligt at opdage fejl, der senere kan medføre store omkostninger for alle parter", forklarer forskningschef Niels-Jørgen Aagaard fra SBi, der sammen med adjungeret professor Tommy Bunch-Nielsen og seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen har været for-fatter på anvisningen.

"Kvalitet i byggeriet forudsætter bygbare, robuste og gennemprøvede løsninger, der er dokumenteret i forståelige og dækkende byggeprojekter. Ekstern granskning er med til at sikre, at dette bliver omsat til praksis", siger Niels-Jørgen Aagaard.

Udarbejdelsen af anvisningen er sket i tæt samarbejde med erfarne projekterende, entreprenører og almene bygherrer, herunder en arbejdsgruppe bestående af arkitekt Peter Olsson, direktør Kirsten Thøgersen og civilingeniør Bjørn Axelsen.Til granskeren

Anvisningen er en vejledning i, hvordan ekstern granskning kan gennemføres i praksis, og den henvender sig således direkte til granskeren med relevante råd, tjeklister og eksempler. Anvisningen kan også anvendes af bygherrer som grundlag ved indgåelse af aftaler om granskningsydelser.

Anvisningen er skrevet, så den kan bruges ved alle typer byggeprojekter, både nybyggeri, ombygning og renovering. Desuden beskrives, hvordan ekstern granskning kan udføres ved udbud efter hovedprojekt, systemleverancer eller funktionsudbud. Der er fokus på det almene boligbyggeri, men forholdene kan i princippet anvendes ved alle typer af byggerier.Projektets output

  • SBi-anvisning 246, Granskning af byggeprojekter. 
  • Kurser i projektgranskning ud fra SBi-anvisningen.
  • Vejledning til bygherrer om ekstern projektgranskning, fra Byggeskadefonden.

Granskningsforloeb Sbi Web

 Illustreret granskningsforløbFakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Niels-Jørgen Aagaard

Mail:

nja@sbi.aau.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

550.000

Støttebeløb fra forsøgspulje

500.000

Projektstart og slut

02. dec 2012 - 15. dec 2013

Projektejer

SBi

Ansøgningsår

2012

Projekttema

Projektgranskning