Effektivitet og værdiskabelse med IKT

Formidling af IKT-redskaber til den almene sektor


Om projektet

Digitalisering eller informations- og kommunikationsteknologi (IKT) kan skabe stor værdi for byg- og driftsherren. Særligt på driftsområdet er der mulighed for store besparelser og mere effektiv administration og drift ved at drage nytte af de informationer, der genereres i bygge- eller renoveringsprocessen. Det er dog en stor udfordring for mange byg- og driftsherrer, at skabe den ønskede effekt ved at stille de rigtige krav og leve op til ikt-bekendtgørelsen. Bygherreforeningen har udarbejdet en række redskaber, der gør det lettere at komme godt i gang med digitalisering.

Den almene sektor har et stort udviklingspotentiale, der kan realiseres ved at anvende IKT. Der foreligger allerede lettilgængelige og gratis redskaber. Kendskabet til disse værktøjer skal imidlertid øges, og der skal udvikles en strategisk og visionær trin-for-trin guide, så almene boligorganisationer bedre kan benytte IKT som en effektiv og værdiskabende platform for både byggeri, drift og vedligehold.

Der tages udgangspunkt i flere af de aktuelle udviklingsprojekter, og herunder særligt de tre projekter, som Bygherreforeningen senest har gennemført i den almene sektor med støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (UIBM):

 1. IKT specifikation til den almene sektor
 2. IKT/FM database for den almene sektor – effektiv aflevering
 3. BIM tilstandsvurderinger

For en beskrivelse af hvert projekt og resultater se her

IKT og Bygnings Informations Modeller (BIM) er et komplekst område med et betydeligt potentiale for øget effektivitet og værdiskabelse. Mange almene boligorganisationer har brug for nye perspektiver og praksisnær vejledning for at forstå mulighederne og kan først derefter gå i gang med at implementere IKT meningsfuldt i forhold til de udfordringer, man står over for. IKT skal integreres i de almene organisationers aktiviteter, så alle muligheder for at arbejde mere effektivt og skabe værdi kan komme i spil – for både den enkelte organisation og i samspillet med beslutningstagere og beboere.

For at udbrede en fælles forståelse og booste implementeringen af IKT-redskaberne, ønsker Bygherreforeningen at udarbejde og formidle en trin-for-trin-guide, der kan være med til at modne de forskellige typer almene organisationer i forhold til meningsfuld anvendelse af IKT.

Projektets målsætninger/succeskriterier

 1. Der udvikles en trin-for-trin-guide på baggrund af projektresultaterne, så de almene organisationer tager IKT i anvendelse på det niveau, der aktuelt er meningsfuldt for den enkelte organisation.  
 2. Via dialog og formidling skabes øget strategisk bevidsthed om egen modenhed i forhold til IKT og fremtidige anvendelsesmuligheder hos de almene boligorganisationer som byg- og driftsherrer.Guide: Smart drift og dynamiske data

Bygherreforeningen har udarbejdet en trin-for-trin-guide om strategisk digitalisering for byg- og driftsherrer. Guiden fokuserer på digitale værktøjer i den almene sektor og peger på forskellige metoder til at skabe et dynamisk datagrundlag og en smartere drift.

Guiden viser, at byg- og driftsherrer, netop i forhold til driften, med fordel kan investere. Det er nemlig her, at den store værdi kan hentes. For hvis de mange data i bygningerne kan gøres tilgængelige, kan driften optimeres – og det skaber værdi.

I guiden vises der eksempler på, hvordan strategisk digitalisering og IKT kan anvendes til at bearbejde komplekse informationer til en overskuelig datamængde, så det bliver nemmere at planlægge sit indkøb og dermed træffe de rette beslutninger.

Der er udviklet en trin for trin guide til strategisk digitalisering i den almene sektor, der tager udgangspunkt i seks trin:

 1. Forstå IKT (værdi, potentialer og koncepter)
 2. Analysér kerneforretningen
 3. Kortlæg udfordringer
 4. IKT strategi (skab mål og retning)
 5. Implementer (skridt for skridt)
 6. Evaluering (innovation & proces-udvikling)

Hent guiden her!Erfaringer og udfordringer

 • En væsentlig konklusion er indarbejdet i overskriften: Smart drift med dynamiske data. For at kunne planlægge og træffe velfunderede beslutninger er det nødvendigt med viden og overblik. Digitale data kan være med til at generere denne viden, men det kræver en målrettet strategi at få etableret et dynamisk datagrundlag.
 • Derudover handler det om at bruge de digitale løsninger, så der fx kan foretages kloge indkøb af både ydelser og materiel, og skabes bedre mulighed for at optimere driftens organisering.
 • Der er identificeret et meget stort udviklingspotentiale i at optimere driften med digitale redskaber.

Udfordringer

 • En af de væsentligste udfordringer, som projektet retter sig mod, er at der ikke er en fælles forståelse og strategisk retning for brugen af IKT og digitale løsninger i den almene sektor.
 • Det lykkedes at afholde en større workshop, med god repræsentation fra både almene og offentlige byg- og driftsherrer, samt rådgivere og AlmenNet. Men det er generelt svært for projektdeltagere at skabe tid i en travl hverdag.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Line Maj Aagreen

Mail:

lma@bygherreforeningen.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

300.000

Støttebeløb fra forsøgspulje

300.000

Projektstart og slut

01. dec 2015 - 01. dec 2016

Projektejer

Bygherreforeningen

Ansøgningsår

2015

Projekttema

Effektivisering af drift