Digitale tilstandsvurderinger i det almene byggeri

Projektet har fokus på, hvordan optimering af driftsprocesserne kan skabe øget effektivitet i de almene boligselskabers administration.


Om projektet

Tilstandsvurderinger danner grundlag for planlægning og administration af vedligeholdelse, og bør foretages på et ensartet og struktureret grundlag, der gør det muligt at anvende oplysningerne på tværs af tid, personer, bygninger og boligselskaber. Projektets formål har derfor været, at udvikle en standard for tilstandsvurdering for det almene byggeri, som er baseret på en procesmodel og bygnings informations modeller (BIM).

Projektresultaterne er samlet i en rapport, der gennemgår hvordan den almene sektor kan bruge kvalitetsmål og tilstandsvurderinger til at udvikle sin praksis ved at skabe forståelse for de strategiske muligheder ved IKT og BIM og benytte de konkrete værktøjer og procesmodeller.

Rapporten kommer med en række konklusioner, forslag og anbefalinger til at bruge tilstandsvurderinger aktivt i ejendomsdrift, ved at integrere arbejdet med tilstandsvurderinger i anvendelsen af IKT (Informations og Kommunikations Teknologi) og BIM (Bygnings Informations Modeller) i den daglige drift. Kvalitetsmål og strukturerede data, der tilstræber en objektiv praksis er et væsentligt skridt på vejen.Mål barrierer og resultater

Projektet har budt på en række væsentlige erkendelser, der peger på, at den almene sektor kan komme langt ved at bygge videre på de eksisterende data og løbende optimere driftsprocesser ved hjælp af de skitserede procesmodeller. Det udviklede koncept og projektets anbefalinger understøtter således følgende:

  1. At der etableres et grundlag for udvikling af strukturerede, digitale tilstands- og vedligeholdsdata, der kan fungere som platform for proces- og kvalitetsudvikling og for udvikling af helt nye BIM-baserede administrations-, planlægnings- og FM-applikationer.

  2. Øget strategisk bevidsthed om og mulighed for benchmarking hos de almene byg- og driftsherrer.

  3. Udvikling af procesmodel for gennemførelse af tilstandsvurderinger og flyttesyn samt identifikation af objekter og egenskaber til støtte herfor lægges i FM-databasen for Det almene Byggeri.

Rapporten redegør for, at virksomheds-, portefølje- og vedligeholdsstrategi har en indre sammenhæng. Uden en sammenhængende strategi og tilhørende handleplaner på disse tre niveauer, kan den almene sektor ikke planlægge og styre vedligeholdsopgaverne på en måde, som sikrer bygningernes værdi og funktionalitet på en økonomisk forsvarlig måde. Projektet konstaterer, at det er meget få organisationer, som har eksplicitte, sammenhængende strategier på disse tre niveauer.Tegninger

Se den fulde tegning i rapporten
Se den fulde tegning i rapporten
Se den fulde tegning i rapporten


Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Line Maj Aagreen / Henrik L. Bang

Mail:

lma@bygherreforeningen.dk / hlb@bygherreforeningen.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.171.000

Støttebeløb fra forsøgspulje

950.000

Projektstart og slut

01. jan 2014 - 01. maj 2016

Projektejer

Bygherreforeningen

Ansøgningsår

2013

Projekttema

Digitale Tilstandsvurderinger i Det Almene Byggeri - effektivitet og værdiskabelse med IKT og BIM i driften.

Projektdeltagere

Landsbyggefonden samt en række almene og offentlige byg- og driftsherrer