Digital selvbetjening


Om projektet

Foto: Jacob Ljørring
Foto: Jacob Ljørring
Foto: Jacob Ljørring
Foto: Jacob Ljørring

Projektet Digital Selvbetjening bidrager til den almene boligsektors løbende udvikling og tilpasning til forandringer via fremsynet, brugervenlig og effektiv digitalisering. De seneste år har bygge- og administrationsselskabet Domea.dk arbejdet med en målrettet strategi om at drive administra­tionen og ejendomsdriften som en forretningsorienteret virk­somhed, både i Domea.dk og i de boligorganisationer, som er Domea.dks kunder.

Det er formålet med dette projekt at pege på digitale selvbetjeningsmuligheder til ansøgere, beboere, beboerdemokrater og personale i ejendomsdriften. De digitale selvbetjeningsløsninger skal bidrage til, at brugerne selv vil kunne finde svar og løsninger via digitale løsninger, alle de steder hvor det kan lade sig gøre.

Ved en øget digital selvbetjening kan der frigøres ressourcer i administrationen såvel som i driften og en øget digital selvbetjening kan derved generelt bidrage til at dæmpe huslejeudviklingen i boligafdelingerne. Desuden vil beboerne opleve et øget serviceniveau, idet de selv vil kunne finde svar og løsninger og fx melde fejl ind når det passer dem. 

Med projektet analyseres, hvilke behov for selvbetjeningsmuligheder ansøgere, beboere og beboerdemokrater i de almene boliger har. Derudover analyseres det dels, hvilke områder der vil give størst økonomisk effekt at implementere og dels hvilke områder der vil give forbedret oplevelse af service for beboerne.

Det er en vigtig pointe fra projektet, at en digital løsning, der passer godt til én boligadministration, ikke nødvendigvis pas­ser godt til en anden. De almene boligadministrationer kan organisatorisk og administrativt være meget forskellige og derfor passer alle løsninger ikke til alle organisationer. Forskel­lighederne ses i alt lige fra håndtering af nøgleudlevering til fælleshusbooking.

Dette katalog giver konkrete forslag og ideer til, hvor og hvor­dan almene boligorganisationer og boligadministrationer kan etablere digital selvbetjening.

Erfaringer

Domea.dk er ikke i tvivl om, at digitale selvbetjeningsløsninger er vejen frem, hvis man som boligadministrationsselskab vil sikre en mere effektiv drift og forbedret kundeservice. Domea.dk har udviklet og afprøvet udvalgte selvbetjeningsløsninger som projektet har peget på. Den ene er udviklingen af beboer-app'en "Min Boligservice".

Et andet eksempel på en digital selvbetjeningsløsning der har vist sig at have et stort økonomisk potentiale for administration og afdelinger og samtidig giver en øget kundeservice er digital indrapportering af målertal og tilmelding til forsyningsleverandører.

De selvbetjeningsmuligheder der præsenteres i projektet har forskelligt potentialer. Det primære formål med dette projekt har været at præsentere løsninger der øger beboernes oplevelse af service. Alligevel er det interessant at se på det økonomiske effektiviseringspotentiale for både organisations- /afdelingsbestyrelserne og for administrationen og driften. For der skal investeres i de digitale selvbetjeningsløsninger, og derfor sammenlignes brugeroplevelsen af forbedret service med de estimerede investeringsudgifter.

project leader icon

Projektleder

Julie Skoven
Tlf: 51444822
Stilling: Chefkonsulent
Mail: jjs@domea.dk
“I rapporten får du et indblik i, hvordan de forskellige brugere vurderer selv-betjeningsløsningerne, hvad de økonomiske potentialer for løsningerne er og hvor store investeringerne kan forventes at være.”


Min boligservice - Ny app til beboere

Som en del af projektet har Domea.dk udviklet appen Min Boligservice. Til denne er der udviklet en lille film, som du kan se her.
Som boligorganisation kan I få fingre i koden bag app'en og relativt nemt og billigt lave jeres egen app.

Domea.dk har fået udviklet app'en "Min Boligservice" der sikre en let, smidig og effektiv brugeroplevelse i forbindelse med beboernes henvendelse til boligadministrationen. Appen gør det fx lettere for beboerne at:

  • Indmelde fejl/mangler i boligen med fotos taget med en mobiltelefon
  • Få servicemeddelelser fra ejendomskontoret, fx om hvornår vandet er lukket
  • Få opslag fra naboer på en digital opslagstavle – eller selv skrive opslag
  • Få kontaktoplysninger på det lokale ejendomskontor

App'en er udviklet i samarbejde med et softwareudvikler-firma (se bagerst i publikationen) og en gruppe beboere. Den er udviklet som et såkaldt minimal viable product. Det betyder, at man først har udviklet de basale funktioner. Senere er der så mulighed for at udvikle videre efter behov. Al kommunikation mellem Apps og backend foregår via standard HTTP RESTkald, og man vil dermed relativt let kunne implementere en anden backend, der følger den etablerede protokol. I praksis betyder det, at det er nemt at rulle app’en ud til andre boligadministrationer.

Er din boligorganisation interesseret i at få overdraget kildekoden, er I velkomne til at kontakte medarbejder hos Domea.dk, Claus Birkegaard, clb@domea.dk.Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Julie Skoven

Mail:

jjs@domea.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.691.814 ex. moms

Støttebeløb fra forsøgspulje

974.586 ex. moms

Projektstart og slut

01. jan 2016 - 01. feb 2018

Projektejer

Domea.dk

Ansøgningsår

2015