Digital Markvandring

Digital markvandring er et system, der digitaliserer processerne omkring en almen boligafdelings årlige markvandring.


Hvad er digital markvandring?

Digital markvandring er et system, der digitaliserer processerne omkring en almen boligafdelings årlige markvandring. Systemet er udviklet til boligadministrationer og erstatter kort fortalt små gule huskesedler med en systematisk digital registrering af fejl og mangler i boligafdelingen.

Drift af alment byggeri forudsætter løbende overvejelser om og tiltag til at effektivisere og billiggøre udgifterne for familie-, ungdoms- og ældreboliger. I almene boligafdelinger slår lavere driftsudgifter direkte igennem i lavere husleje. Lavere udgift til drift kan derved potentielt forbedre mange menneskers økonomi. 

"Vi kan se et stort potentiale i at gennemføre digitale markvandringer i afdelingerne og er glade for at kunne tilbyde det til alle de boligorganisationer vi administrerer," fortæller Julie Jettesdatter Skoven, chefkonsulent i Domea.dk. 

Digital markvandring sikrer systematisk og løbende registrering af fejl og mangler. Via en app kan ejendomsfunktionærer i en boligafdeling i løbet af året registrere ejendommenes fejl og mangler. Alle ejendomsfunktionærer i en afdeling kan have installeret app'en på sin mobiltelefon eller tablet. Lige så snart en ejendomsfunktionær konstaterer en fejl eller mangel i boligafdelingen, kan han via app'en nemt og intuitivt tage billeder.

Billederne vedhæftes den enkelte afdeling og bygningsdel, eventuelt sammen med en supplerende kort tekstbeskrivelse. Billeder og tekstbeskrivelser sendes direkte til markvandringssystemet sammen med en GPS-markering af hvor billederne er taget. Her kan driftslederen senere sikre, at de indmeldte fejl og mangler tages med i markvandringen sammen med bestyrelsen og eventuelt senere medtages i afdelingens langsigtede drift- og vedligeholdelsesplan.

"Denne løsning er endnu et eksempel på, hvordan øget digitalisering både giver en positiv brugeroplevet effekt hos fx bestyrelserne for de almene afdelinger og samtidig kan effektivisere driften, fortæller Julie Jensdatter Skoven.  Fordele ved digital markvandring

  • Med digital markvandring mindskes risikoen for at overse eller glemme vigtige vedligeholdelsesopgaver.
  • Med digital markvandring mindskes risikoen for, at opgaver ikke bliver udført, eller at der ikke henlægges midler til dem.
  • Med digital markvandring sker der en klar ensretning af den måde markvandringen gennemføres på, og det bliver lettere for fx driftsledere at få fat i og sammenligne data om en bestemt bygningsdel.
  • Forberedelsestiden til udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner kan reduceres med ca. 75 %, da alle registreringer foretages løbende og systematisk hen over året.
  • Ved at bruge digital markvandring, får afdelingsbestyrelsesmedlemmer et bedre og mere overskueligt mødemateriale og beslutningsoplæg vedrørende drift og vedligeholdelse af deres afdeling.

De øvrige processer, der er forbundet med markvandringen, digitaliseres også. Det kan fx være udarbejdelse af materiale til bestyrelser og efterfølgende udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner for en almen boligafdeling. Digital markvandring sikrer derved en mere effektiv og professionel markvandring for både administrationer, drift og bestyrelser.Projektets output

I Domea's pjece samt video om digital markvandring, finder man blandt andet viden om app'en, implementeringen af digital markvandring samt de fordele der ligger bag at gøre markvandringen digital.

Her kan du se videon "Med Ole på markvandring"Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Claus Helstrup

Mail:

cbh@domea.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.429.158

Støttebeløb fra forsøgspulje

764.158

Projektstart og slut

01. jan 2015 - 01. mar 2016

Projektejer

domea.dk

Ansøgningsår

2014

Projekttema

Effektiv og innovativ drift- fremtidssikring af byggeriet