Dialog- og prioriteringsværktøj for bæredygtigt byggeri

Om projektet

Hvorfor et dialog- og prioriteringsværktøj?

Formålet med udviklingen af dialog- og prioriteringsværktøjet er at udbrede forståelsen for bæredygtighed i det almene byggeri. Erfaringer med anvendelse af det danske DGNB system for bæredygtige boliger, der er udviklet af Dansk Green Building Council i 2014, har vist, at DGNB systemet er velegnet til anvendelse på alment byggeri, men at indholdet er svært tilgængeligt for personer, der ikke er specialiseret i DGNB systemet.

Erfaringer med dialog om bæredygtighed i almene boligorganisationer har endvidere vist, at dialogen om bæredygtighed tager udgangspunkt i projektlederens og eventuelt bygherrerådgiverens viden om bæredygtigt byggeri, der varierer meget fra person til person. Der er derfor behov for et værktøj, der sikrer et fælles grundlæggende vidensniveau om bæredygtighed hos projektledere, bygherrerådgivere og beboerdemokrater i den almene sektor. 

Dialog- og prioriteringsværktøjet skal altså:

  1. Konkretisere bæredygtighedsbegrebet ved at oversætte DGNB systemet til spørgsmål, der kan forstås af personer uden forhåndskendskab til bæredygtigt byggeri eller DGNB systemet
  2. Muliggøre en inddragende dialogproces og sikre en prioritering af bæredygtighedsmål for byggeprojekter i den almene sektor
  3. Muliggøre kommunikation af projektets målsætninger for byggeriets bæredygtighed og prioritering af disse.

Læs mere i brugermanualen.

God fornøjelse!


Dialog- og prioriteringsværktøj

Dette værktøj er udviklet med det formål at gøre dialog- og prioritiseringsprocessen mere gennemskueligt og synliggøre, hvordan dialogparternes prioritering påvirker projektets profil for bæredygtighed. 

Ved at anvende dialog- og prioriteringsværktøjet forud for et udbud får du taget aktivt stilling til projektets målsætninger for projektets bæredygtighed forud for udbuddet.

Når du anvender dialog- og prioriteringsværktøjet systematisk får du afklaret dine dialogpartneres forventninger til en række tværfaglige problemstillinger, der alle påvirker projektets bæredygtighed på et tidligt tidspunkt. Du kan forvente at spare tid på at indkalde til ekstra møder med dine dialogparter fordi værktøjet samler en række spørgmål, som du normalt vil få fra rådgiveren i udbuds- eller projekteringsfasen.

Hent dialogværktøjet her i højre side.Designfiler InDesignFakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Tania Andersen

Mail:

ta@AL2bolig.dk

Projektdeltagere

Følgende personer har bidraget til udviklingen af værktøjet enten som en del af arbejdsgruppen (AG), advisory board (AB) eller test gruppen (TG):

Ole Nielsen (AG) og Jesper Toft-Nielsen (TG) , Boligselskabet Sct. Jørgen-Viborg (AG),

Allan Werge (WG), Tania Andersen (AG), Peter Brix Westergaard (AB) og Per Kinly (TG), AL2Bolig

Anna-Claudia Erichsen, Acelab (AG)

Hanne Tine Ring Hansen (AG), Rambøll/Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Stine Skøtt Pedersen (AG), Rambøll/Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Lau Raffnsøe, Danish Green Building Council (AB)

Pernille Hedehuus (AB), MT Højgaard

Philip Naegeli Arnhild (AB) og Charlotte Algreen (TG), Lejerbo

Katja Adelhøj Lindblad (AB), Heine Krarup Møller (TG) og Jonas Hugo Stavad (TG), Boligkontoret Danmark

Suna Cenholt (AB), PLUSkontoret arkitekter

Henrik Staun, Lund & Staun (AB)

Lisbet Wolters, Vejle kommune (AB)

Carina Hedevang (TG) og Carsten Kjær Christensen (TG), AAB Aarhus