Det mobile udekøkken

Madlavning og fællesspisning på de fælles udearealer viser sig ofte som et rigtig godt omdrejningspunkt for aktiviteter, der kan skabe fællesskaber. Boligforeningen VIBO vil skabe en ny form for fælles uderum i form af et mobilt udekøkken. Projektet er etableres i samarbejde med studerende fra designskolen, som skal konceptudvikle og bygge køkkenet.

Om projektet

I 2015 modtog Boligforeningen VIBO et tilskud fra det daværende Udlændinge-, Integrations- og Boligministerie til et forsøg med udvikling af et mobilt udekøkken til boligområdet Nivåhøj.

Med projektet var ønsket at skabe en ny form for fælles uderum i form af et mobilt udekøkken. Som en mobil enhed skal køkkenet kunne placeres stort set alle steder i boligafdelingerne og eventuelt deles af flere afdelinger. Det skal kunne anvendes af alle beboere og således skabe en ramme for arrangementer, der spænder lige fra familiemiddagen til store fælles arrangementer i boligafdelingerne. Fælles for alle arrangementer vil være, at de med udgangspunkt i udekøkkenet vil fremstå inviterende og synlige for alle beboere, og udekøkkenet vil således skabe en ramme for fællesskab samt tryghed i boligområdet.

Find folderen om erfaringer og anbefalinger i højre side. 


Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Tanja Thomsen Bæklund

Mail:

ttb@vibo.dk

Projektøkonomi

Støttebeløb fra forsøgspulje

260.000