Den almene bolig i landdistrikterne

En undersøgelse af problemstillingen når almene boliger står tomme


Om projektet

De almene boligselskaber i landdistrikterne har en stadigt voksende udfordring med utidssvarende og tomme boliger – en problemstilling, der kendes fra landdistrikterne landet over.

Bomidtvest har derfor i det seneste år arbejdet med en vifte af tiltag, der skal fremme udlejningen og inkluderer alt fra huslejenedsættelser til markedsføring. Der er desuden blevet udarbejdet en strategisk fremtidsanalyse, der skaber overblik over den langsigtede bæredygtighed i boligorganisationens boligenheder. Men på dette stadie opleves det stadig, at der mangler konkrete løsninger til at håndtere processen omkring de almene boliger, der bliver tilovers i landdistrikterne.

Denne problemstilling bliver derfor sat i fokus i udgivelsen Almene Boliger i Landdistrikterne, som hjælper til at tage et skridt mere i retning af at svare på spørgsmålene: Hvordan kan boligselskaberne håndtere problemstillingen? Hvordan involveres kommuner, kreditgivere og lokale parter i processen, der kan være meget følsom og problemfyldt? Hvilke økonomiske og strategiske kriterier skal afvejes i forhold til hinanden, og hvor ligger udfordringerne?

Publikationen dækker bl.a. de muligheder og udfordringer, der eksisterer i problemstillingen, identificerer centrale aktører og præsenterer 6 cases fra virkeligheden. De 6 cases er:

  1. Boligkontoret Danmark: Salg af boliger i små landsbyer
  2. Boligselskabet Nordjylland: Salg af enkeltboliger
  3. Boligselskabet Bomidtvest: Svære tilfælde kræver særlige løsninger
  4. Boligselskabet Danbo: 629 lejemål revet ned - og flere på vej
  5. Frederikshavn Boligselskab: Nedrivning medvirker til øget tryghed
  6. Boligselskabet Lolland: Nedrivning af 69 rækkehuslejemål 

For Bomidtvest, og alle andre boligorganisationer med almene boliger i landdistrikterne, er tiden kommet til at udvikle en fælles tilgang med kommunen, kreditgiverne, Landsbyggefonden og lokale parter for, hvilke af de almene boligområder i landdistrikterne, der i fremtiden bør satses på, og hvilke der bør afvikles. Der er et stort behov for at følge op på tidligere analyser med mere viden, og vi håber at denne publikation kan bidrage debatten om problemstillingen og til bedre løsninger for de almene boliger i landdistrikterne i fremtiden.

project leader icon

Projektleder

Per Dyhr Jensen
Tlf: 7218 5514
Stilling: Direktør


Resultater og erfaring

Når almene boliger er tilovers i de mindre bysamfund, kan den sidste udvej være at afvikle dem. Men når beslutningen om afvikling er truffet, hvordan skal man så fordele regningen? En del af udfordringen i problemstillingen er, at dette er uprøvet land for de involverede aktører, og at de nuværende regler i stor udstrækning er skruet sammen til at støtte velfungerende boligafdelinger. Der er ikke mange erfaringer med nedrivning og salg i landdistrikterne – publikationens fem eksempler er nogle af de få – og der er stadig et stort arbejde for at lette processen og de økonomiske byrder for de boligselskaber, der mærker problemet. 

Der er behov for at arbejde strategisk med byudviklingen, gøre processen med udvikling eller afvikling meget hurtigere og klarere, og at finde fælles løsninger på de økonomiske udfordringer. For at opnå skal de centrale aktører sætte sig sammen tidligere, og arbejde mere koncentreret på løsningerne. De fem centrale aktører – boligselskabet, kommunen, kreditselskabet, Landsbyggefonden og ministeriet – skal i langt højere grad være villige til finde smidige løsninger, hvis målet skal nås. For at fremtidssikre de almene boliger i landdistrikterne er samarbejde vejen frem. 

Knap 2 mio. danskere bor i landdistrikter og i byer under 5.000 indbyggere, og det er lige så vigtigt som tidligere at sikre dem boligtilbud i høj kvalitet. Men for at løse denne udviklingsopgave er det afgørende, at de boliger der ikke længere er attraktive og tidssvarende, ikke tømmer kassen på forhånd. Det er en forudsætning for fremtidens udvikling, at den nødvendige afvikling kan foretages uden store tab. Derfor er problemstillingen omkring tomme almene boliger i de landdistrikter relevant for alle – ud over dem, der mærker udfordringen dagligt.

Projektets resultater er samlet i rapporten:

Almene boliger i landdistrikterne – en undersøgelse af problemstillingen når almene boliger står tommeBilleder fra projektet

Almenboliger I Ydreomraaderne

Tomme Almene Boliger 2

Tomme Almene Boliger 3

Tomme Almene Boliger 4

Tomme Almene Boliger 5Fakta

Kontakt

Per Dyhr Jensen, direktør

Mail:

pdj@bomidtvest.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

675.000 kr.

Støttebeløb fra forsøgspulje

675.000 kr.

Projektejer

Bomidtvest

Ansøgningsår

2014

Projekttema

Effektiv og innovativ drift – og fremtidssikring af byggeriet