De unge beboerdemokrater

Hvordan kan de unge motiveres til at deltage i beboerdemokratiet i den almene boligsektor?


Baggrund for projektet

Mangel på de unge svækker beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet er en del af fundamentet for den generelle trivsel i de almene boligafdelinger, da det styrker den sociale integration og skaber bredde i beslutningsprocesserne. Samtidig er flere og flere afdelinger uden en afdelingsbestyrelse, fordi der ikke er nogen, der vil stille op til valget, imens gennemsnitsalderen for beboerdemokrater bliver højere og højere. 

En undersøgelse fra BL (2012) bekræfter, at der vil komme til at mangle et par generationer i det beboerdemokratiske arbejde, hvis det ikke lykkes at rekruttere nogle yngre kræfter. 

"Vi er optaget af, at beboerdemokratiet afspejler dem, som rent faktisk bor i de almene boliger", siger Katja Lindblad, udviklingschef i Boligkontoret Danmark og fortsætter: "Stort set alle i den almene sektor har spurgt sig selv, hvorfor de unge ikke vil deltage i det frivillige arbejde, men spørgsmålet er ofte havnet hos de siddende afdelingsbestyrelser. Vi har grebet det anderledes an og været ude og spørge de unge selv, hvad der skal til, for at motivere dem".  

Projektet sætter fokus på de nødvendige forandringer, der skal til for at sikre et generationsskifte herunder at tilpasse de almene boligers demokrati til de unges demokratiopfattelse(r).Hvordan kan man tiltrække de unge?

Der blev på tværs af undersøgelserne identificeret 4 hovedtendenser i relation til at få de unge til at engagere sig i beboerdemokratiet. De handler i hovedtræk om: Personlige udviklingsmuligheder, større fleksibilitet i mødeformer, herunder elektroniske mødeformer, større fleksibilitet i deltagelsesformer med øget mulighed for interessebaseret deltagelse og øget synlighed og information om beboerdemokratiet. 

På baggrund af undersøgelsens resultater er der blevet udarbejdet en forsøgsbeskrivelse med forslag til en række forsøg, der skal testes i 4 udvalgte boligafdelinger på tværs af den almene boligsektor i projektets fase 3 og 4, som forventes afsluttet i april 2016.

"Vi er i gang med at gennemføre flere initiativer nu, lige fra digitalt beboerdemokrati til forskellige workshops med de unge. Vi vil gerne uddanne de nuværende beboerdemokrater til selv at gennemføre disse rekrutteringsprocesser og samtidig tale om og debattere beboerdemokratiet meget mere", fortæller Katja Lindblad.Output

Output, fase 1 og 2: 

  1. Slutrapport
  2. Resultater af ekspertundersøgelsen
  3. Resultater af spørgeskemaundersøgelsen
  4. Kortfilm om undersøgelsens resultater

Se Boligkontoret Danmarks video om De unge beboerdemokrater her:Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Katja Lindblad

Mail:

kli@bdk.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.896.760

Støttebeløb fra forsøgspulje

860.000

Projektstart og slut

02. jan 2012 - 28. mar 2014

Projektejer

Boligkontoret

Ansøgningsår

2011