Campus med kræfter

Frivilligcenter Roskilde har gennemført et projekt, med formålet at udvikle frivillige tiltag og aktiviteter, som kan skabe socialt attraktive ungdomsboliger i Filosofparken.


Om projektet

Foto: Michelle Martlev

Projektets formål er at vende en negativ udvikling i et ungdomsboligområde og afprøve metoder til at forankre en positiv udvikling via frivillighed og beboerdemokrati. Det er Frivilligcenter Roskilde, der, sammen med Boligselskabet Sjælland, vil styrke det frivillige engagement hos de godt 300 beboere i Filosofparken.

Projektet har haft to gensidigt afhængige hovedområder:

  • At opbygge robuste sociale fællesskaber, og som var åbne og nemme at træde ind i for alle, der ønskede et socialt fælleskab i deres boligområde, og som ikke afhang af enkeltpersoners indsats.
  • At opbygge et robust beboerdemokrati med en fungerende bestyrelse, der ligeledes var gearet til at håndtere bestyrelsesrollen, og kunne tåle et vist naturligt frafald. Sidstnævnte er uundgåeligt i ungdomsboliger, hvor fraflytningsprocenten er høj, sammenlignet med klassiske boligområder.

For at vise at sådanne mål kan håndteres ud fra de præmisser, der allerede eksisterer i afdelingen, tager projektet udgangspunkt i eksisterende ressourcer i boligområdet.

Beboerne er kræfterne
I 'Campus med Kræfter' har beboerne ikke blot været inddraget, projektet har derimod haft beboerstyrede aktiviteter og indsatser som sit omdrejningspunkt. Alle projektets aktiviteter er blevet til i tæt samarbejde med den, til en hver tid, siddende bestyrelse, samt i perioder andre interesserede og aktive borgere og lokale foreninger. Når det handler om at fremme aktivitetsniveauet i et ungdomsboligområde, har projektteamet ageret i tæt samarbejde med bestyrelsen og andre aktive beboere. Dette er bl.a. sket gennem facebookgrupper, bestyrelsesmøder og generelforsamlinger.Video - Tag med til et socialt arrangement

Se med når Signe Weis, projektleder fra Frivilligcenter Roskilde, og Christine M. Wilhelmsen, projektleder fra Boligselskabet Sjælland, fortæller om projektet. Filmen nedenfor viser billeder fra et af de sociale arrangementer, 'International Kitchen', hvor flygtninge laver mad sammen med beboerne. Alt sammen faktorer der er med til at styrke fællesskabet om de frivillige aktiviteter.Rapport og inspirationskatalog

Rapporten
Frivilligcenter Roskilde har udgivet en afrapportering, der giver det fulde overblik over projektets udformning og problemstillinger. Rapporten videregiver en del af de erfaringer, projektteamet har gjort sig undervejs i forløbet og rejser spørgsmål, som kan have påvirkning på projekter som dette.

Download rapporten i højre side.

Inspirationskataloget
Der er udarbejdet et inspirationskatalog, hvori der findes eksempler og værktøjer til at påbegynde en forandringsproces i andre ungdomsområder.  

De forskellige elementer i inspirationskataloget er kategoriseret i tidsforbrug, for at læseren hurtigt kan overskue, hvilke tiltag der er relevante. Derudover giver kataloget en række råd og guidelines til, hvordan man griber indsatser i et ungdomsboligområde an.

Kataloget rummer både helt konkrete forslag, som en sommerfest, og mere konceptuelle tiltag, som oprettelse/optimering af en beboergruppe på facebook. For hvert forslag er der opridset en række mulige fordele, samt opmærksomhedspunkter og forudsætninger for at indsatsen giver pote. 

Download inspirationskataloget i højre side.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Signe Weis

Mail:

frivilligcenter@roskilde.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

852.599

Støttebeløb fra forsøgspulje

610.000

Projektstart og slut

01. jan 2014 - 01. jan 2016

Projektejer

Frivilligcenter Roskilde

Ansøgningsår

2013

Boligtype

Ungdomsboliger

Antal lejemål

252

Opførelsesår

2004