Bysenior

Ny platform - www.bysenior.dk - kan give større viden om, hvordan byer bliver gode at bo i, også når man bliver ældre.


Om projektet

Projektet er iværksat for at stille skarpt på den voksende seniorbefolkning, der bor i – og tilflytter – de store danske byer. I dag er knap hver 5. dansker 65+, i 2040 vil det være hver 4. Andelen af 65+ bosat i almene boliger er større end landsgennemsnittet.

Befolkningsudviklingen kræver fokus og fremsyn hos bykommuner, der skal planlægge bæredygtig omstilling af fysiske, sociale og økonomiske strukturer til et befolkningsbillede i forandring. En forudsætning for at kunne planlægge med fokus på flere byboere 65+ er naturligvis viden. Og den er sparsom, tiltrods for en udvikling, der længe har været kendt.

Formålet har derfor været at skabe ny viden om seniorers hverdagsliv i byen og de nære boligområder samt deres brug og oplevelser af byens rum, lokalsamfund, tilbud og fællesskaber. En viden, der er målrettet både kommuner, bygherrer og almene boligforeninger. 

 Bysenior

Byseniorer i to almene boligafdelinger, henholdsvis Aarhus Midtby og Aarhus Ø, deltog i kvalitative interviews og gav rundvisninger i deres fælles faciliteter og bomiljø. Derudover deltog også byseniorer i leje- og ejerlejligheder i Søndermarkskvarteret på Frederiksberg.

Udgangspunktet for projektet har derudover været en spørgeskemaundersøgelse, gennemført af Nueva og Alectia med støtte fra Realdania. Undersøgelsen er gennemført med 800 M/K 65+ bosat i byerne København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg.Resultater

Hvad viste undersøgelsen?

En central indsigt er, at det gode seniorliv i byen, og adgangen til muligheder i såvel nærområdet som byen mere generelt, er helt afhængig af den enkeltes mobilitet.

Forskellen på de mest og de medium mobiles brug og oplevelse af adgang til grønne områder, kulturtilbud, mødesteder og udendørs motion i nærmiljøet er markant.

Afstand, tilgængelighed, social inklusion og sammenhæng mellem boligområdet og byen bør derfor i høj grad tænkes ind, hvis seniorer skal have bedre betingelser for at bibeholde uafhængighed og livskvalitet højt op i alderen. Det kræver samarbejde mellem bygherrer, boligforeninger og kommuner, hvor der er fokus på lokale bo- og bymiljøer som en helhed.  Projektets output

Formidling af projektet indsigter og anbefalede strategiske indsatsområder er samlet på bysenior.dk – platform for viden, udvikling og projekter.

Platformen er etableret for at dele og videreudvikle viden og indsatsområder, sammen med andre professionelle, der arbejder med mere aldersvenlige byer.

På hjemmesiden kan man bl.a. lade sig inspirere af fire indsatsområder, der kan styrke en aldersvenlig by, eller læse om tre koncepter, der tager afsæt i undersøgelsens resultater. Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Caroline Beck

Mail:

caroline@nueva.dk

Projektøkonomi

Støttebeløb fra forsøgspulje

500.000 kr.

Projektstart og slut

01. feb 2016 - 01. maj 2017

Støttet af

Projektejer

Nueva

Ansøgningsår

2015

Projekttema

Uden for tema