Byggeven.org

Hjælp til beboerrepræsentanter i en byggesag.


Om projektet

Hvad er de vigtigste temaer og ønsker blandt beboere i renoveringstrængende bebyggelser? Hjemmesiden Byggeven.org skal klæde beboerdemokraterne bedre på til at gennemføre omfattende byggesager og samarbejde med rådgivere igennem et simpelt analyse- og procesværktøj.

Projektet sætter fokus på de mange renoveringer af almene bebyggelser, der foregår disse år. Her skal beboervalgte lægfolk og professionelle fagfolk ofte samarbejde om vigtige beslutninger, langvarige forløb og holdbare løsninger, som tilgodeser mange interesser og perspektiver.

"Der er ingen grund til at skjule, at store renoveringssager ofte er meget lange og komplicerede processer. Vi møder ofte beboere, som tror, at vi bare skal løfte røret og ringe til en tømrer, der kan skifte vinduer og tag med videre. Men renoveringsprocesserne er jo ofte svære at håndtere, fordi de involverer mange forskellige interessenter med forskellige beføjelser til at bestemme over enkelte områder siger udviklingskonsulent i Lejerbo, Jakob Bøjen.

Beboerdemokrater klædes bedre på til byggesager

En afdelingsbestyrelse står typisk i den situation, at det er første gang, de skal deltage i en renovering. Der er derfor mange forhold og udtryk, som naturligt er nye, og som slet ikke er en selvfølge at kende til. Det kræver mod til at stille spørgsmål til de professionelle parter og samtidig en lydhør indstilling, der giver plads til den faglige rådgivning.

"Vi har store forhåbninger til, at Byggeven kan hjælpe beboerne til at blive bedre klædt på, give information om byggeprocesser generelt og beboernes egen rolle. Så hjemmesiden bliver mere end hjælp til selvhjælp, men også en hjælp for os i byggeafdelingerne fordi vi får endnu bedre spørgsmål, informerede og afklarede beboere, som vi kan samarbejde med, fortæller Jakob Bøjen." Opslagsværk og værktøjskasse

Byggeven er lavet som hjælp til særligt beboerrepræsentanterne i byggesager. Formålet med Byggeven er at skabe bedre processer og samarbejde. Tanken er, at godt samarbejde også er en forudsætning for gode resultater i sidste ende.

På hjemmesiden guides man igennem alle faserne i en byggesag: Opstart - ansøgning - planlægning - udførelse og drift. Under hver fase finder man værktøjer og links til inspiration. Desuden indeholder siden en skabelon til et spørgeskema, man som bestyrelse kan tage og sende direkte ud til beboerne i afdelingen. Det er meget simpelt at bruge, det kræver blot at man har e-mailadresser på beboerne i afdelingen. Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Caroline Beck

Mail:

caroline@nueva.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

500.000

Støttebeløb fra forsøgspulje

500.000

Projektstart og slut

02. sep 2013 - 02. jun 2014

Projektejer

Nueva

Ansøgningsår

2013

Projekttema

Byggeven.org – hjælp til beboerrepræsentanter i en byggesag