BoligEnergiskole - Sikring af en energirenovering

En sikring af en energirenovering.


Om projektet

Idéen med BoligEnergiSkolen er at gøre beboerne til medejere af renoveringen og lære dem at bo i en tæt og ventileret lejlighed med moderne og miljørigtige energiløsninger. Målet er at sikre, at energibesparelsesmålet bliver nået - også på sigt.

Beboerne skal vænne sig til en række nye vaner, når de flytter ind i de renoverede lejligheder. Udluftning, varmestyring og nye daglige rutiner skal sikre, at de får et godt og sundt indeklima i deres boliger. Det kræver mere information end blot et brev eller en pjece. 

I forbindelse med en større energirenovering igangsatte Frederikshavn Boligforening derfor et nyt initiativ under navnet "BoligEnergiSkolen". Dette skulle være med til at skabe en adfærd hos beboerne og de ansatte, så hensynet til indeklima og energi, blev en naturlig handling i dagligdagen. Et initiativ som har modtaget støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

10 % energi sparet alene på adfærdsændringer 

Der er ingen tvivl hos Frederikshavn Boligforening om, at arbejdet med BoligEnergiSkolen har haft en afgørende betydning for energiforbruget. 

"Vi havde jo lovet beboerne besparelser inden renoveringen blev vedtaget, men hvis man ikke som beboer ændrer sin adfærd, kan besparelsen udeblive", fortæller Jesper Nymark, teknisk chef i Frederikshavn Boligforening. 

Til at starte med var det planen, at der skulle startes en skole op, hvor beboerne blev undervist i energirigtig adfærd. Frederikshavn Boligforening har dog erfaret, at hvis man vil have beboerne til at interessere sig for en energirenovering, kommer man ikke afsted med at servere en færdig løsning. Det er derimod vigtigt allerede fra start at introducere ideerne for beboerne, én for én - og ad den vej langsomt opnå interesse. 

Efter beboernes ønske er BoligEnergiSkolen således blevet en kombination af hjemmeside og smileypanel i samarbejde med ambassadører og ejendomsfunktionærer. 

"Der blev nedsat en energigruppe i afdelingen på beboernes eget initiativ. Der sidder 5-10 beboerambassadører som udelukkende koncentrerer sig om energien i renoveringen. BoligEnergiSkolen og smileypanelet har tilsammen stået for mindst 10 % af den samlede energibesparelse i afdeling Højbo ", fortæller Jesper Nymark. En glad smiley betyder flere penge til beboeren

Effekten af at kunne følge sit energiforbrug på tæt hold har, ifølge Jesper Nymark, en stor del af æren for resultaterne. Smileypanelerne indikerer hele tiden, om beboeren får penge tilbage, eller kan forvente en ekstra regning, når måneden er omme.  Selv de beboere, som slet ikke interesserer sig for energi, føler sig nødsaget til at forholde sig til egen adfærd i boligen. 

"Hvis du kan se på din a 'conto-regning, at dit forbrug fx falder med 3-400 kr. om måneden, så bliver det pludselig meget mere interessant", siger Jesper Nymark. 

Han fortæller videre, at smileypanelerne er blevet et socialt samlingspunkt i afdelingen, hvor der er en god dialog og udveksling af råd, beboerne imellem. 

Alle kan have gavn af sparerådene 

Sparerådene er relevante for alle typer boliger - energirenoverede eller ej. Det hele er samlet på hjemmesiden www.godboligenergi.dk, hvor man kan finde råd og vejledning til hvordan man sparer på el, vand og varme.   

For at installere smileykonceptet i en afdeling kræves dog en renovering. Meget af teknikken virker ikke på en almindelig installation og det er nødvendigt, at de forskellige teknologier taler sammen.   

Det vil være muligt at vise beboernes forbrug via fx en app, men det kræver at de selv forstår beregningerne og forholder sig til om det er godt eller skidt. Og det vil ifølge Jesper langt fra have den samme effekt, som det smileypanel, der hver dag fortæller om man bruger meget eller lidt energi, når man træder ind ad døren til sit hjem.  VideoProjektets output

  • Rapport: "Boligenergiskole - sikring af en energirenovering"
  • Tidslinje for BoligEnergiSkolens aktiviteter
  • Hjemmesiden: www.godboligenergi.dk 
  • Visning af forskellige skærme på smiley-monitoren
  • Slutrapport fra afdeling Højbo
  • Smiley-manual for afdeling HøjboFakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Jesper Nymark

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

2.112.500

Støttebeløb fra forsøgspulje

1.000.000

Boligafdelinger

Sæby Strand Højbo Ringparken

Projektstart og slut

04. feb 2011 - 28. feb 2015

Projektejer

Frederikshavn Boligforening

Ansøgningsår

2008

Boligtype

Etagebyggeri

Antal lejemål

24

Opførelsesår

1950