Børnedemokrati i almene boligområder

Børnedemokrati kan medvirke til at styrke både børn og beboerdemokrati og samtidig spare boligafdelingen for udgifter, da det kan forebygge, at boligområder plages af uro og hærværk.


Om projektet

Børnedemokrati kan medvirke til at styrke både børn og beboerdemokrati og samtidig spare boligafdelingen for udgifter, da det kan forebygge, at boligområder plages af uro og hærværk fra boligområdernes egne børn. Projektets fokus er en undersøgelse og pilotafprøvning af, hvordan børnedemokrati kan udformes.

Pilotprojektets formål er at:

  • Undersøge på hvad og hvordan børn vil have indflydelse
  • Undersøge de lokale ressourcers vurdering af muligheder og udfordringer ved børnedemokrati
  • Indsamle de første praksiserfaringer med inddragelse af børn i almene boligområder

Metoden har været kvalitative interviews og pilotafprøvning af en række børneinddragelsesmetoder.

Der er foretaget interviews af bolig-og lokalområdets ressourcer: i afdelingsbestyrelse, driftspersonale og personale fra den lokale skole, klub og SFO samt af boligsociale medarbejdere fra udvalgte boligsociale helhedsplaner. Målgruppen for pilotafprøvningen har ligeledes været bolig- og lokalområdets ressourcer samt områdets børn og er gennemført på Hendriksholm skole og i AKB Ved Milestedet. Undersøgelsen og pilotafprøvningen indikerer at:

  1. Børns selvværd og demokratiske kompetencer øges, når de inddrages via forskellige inddragelsesmetoder.  Børn er forskellige fx er nogen meget kreative og andre efterspørger  struktur. Børn interesserer sig samtidig for forskellige forhold.
  2. Boligområdets faste ressourcer er afgørende for børnedemokratiet. De er en fast del af livet i og omkring børnene i boligområdet, og beboerdemokrati er i forvejen deres fokusområde.
  3. Tværfagligt samarbejde på tværs af bolig- og lokalområde virker.
  4. Der er behov for at understøtte boligområdets faste ressourcer i arbejdet med børnedemokrati fx via et praksisværktøj.
  5. Der er behov for at videreudvikle, teste og forankre børnedemokrati bredt i den almene boligsektor. 

Projektet er fra tilblivelsen opbygget med en del I og en del II. På baggrund af erfaringerne fra undersøgelsen og pilotafprøvningen er det planen, at projektet skaleres op i del II.  Det betyder, at der skal videreudvikles og testes forskellige børneinddragelsesmetoder i flere forskellige boligområder. Det skal undersøges om og hvordan de metoder, der har fungeret og været specifikke for AKB Ved Milestedet, også kan anvendes i andre boligområder med andre forudsætninger og karakteristika. Det er målet, at der som resultat af del II skal udvikles et praksisværktøj, der kan understøtte arbejdet med børnedemokrati i almene boligafdelinger.

Der er netop (ultimo november 2016) opnået tilsagn fra VELUX FONDEN om finansiering af del II:

'Inddragelse af børn i almene boligområder via Børnedemokrati - udvikling, test ogforankring' som løber fra 2017-2019.

Erfaringerne fra pilotprojektet skal nu bredes ud, og Boligselskabet AKB, Rødovre har indgået aftaler med tre boligselskaber om test i udvalgte boligafdelinger. Det drejer sig om FOB i Slagelse, ALBOA i Aarhus og CIVICA i Odense, som tilsammen har 21.500 boliger i 240 boligafdelinger. Projektets output

Output af del I
Inspirationshæftet indeholder erfaringerne og resultaterne af undersøgelsen og pilotafprøvningen:

  • Børnedemokrati i almene boligområder - erfaringer fra AKB Ved Milestedet.

Hæftet kan læses af alle i de almene boligorganisationer med interesse for og lyst til at arbejde med børnedemokrati. Hæftet kan læses fra start til slut eller bruges til at slå op på den del, man har særlig interesse for fx ´Gode råd om børnedemokrati'.

Hent inspirationskataloget i PDF her.

Åbn inspirationskataloget i en bladreversion her.

Artikel fra Rødovre Lokal Nyt: Børnedemokrater drømmer om svævebane

Pressemeddelelse: Mest muligt børnedemokratiFotos

Børnedemokraterne fra AKB Ved Milestedet til møde med borgmester Erik Nielsen i Rødovre Kommune om indretning af et skovareal i boligområdet. Fotograf Lars Bertelsen
Børnedemokraterne fra AKB Ved Milestedet til møde med borgmester Erik Nielsen i Rødovre Kommune om indretning af et skovareal i boligområdet. Fotograf Lars Bertelsen
Børnedemokraterne fra AKB Ved Milestedet til møde med borgmester Erik Nielsen i Rødovre Kommune om indretning af et skovareal i boligområdet. Fotograf Lars Bertelsen
Børnedemokraterne fra AKB Ved Milestedet til møde med borgmester Erik Nielsen i Rødovre Kommune om indretning af et skovareal i boligområdet. Fotograf Lars Bertelsen
Børnedemokraterne fra AKB Ved Milestedet til møde med borgmester Erik Nielsen i Rødovre Kommune om indretning af et skovareal i boligområdet. Fotograf Lars Bertelsen
Børnedemokraterne fra AKB Ved Milestedet til møde med borgmester Erik Nielsen i Rødovre Kommune om indretning af et skovareal i boligområdet. Fotograf Lars Bertelsen
Børnedemokraterne fra AKB Ved Milestedet til møde med borgmester Erik Nielsen i Rødovre Kommune om indretning af et skovareal i boligområdet. Fotograf Lars Bertelsen
Børnedemokraterne fra AKB Ved Milestedet til møde med borgmester Erik Nielsen i Rødovre Kommune om indretning af et skovareal i boligområdet. Fotograf Lars Bertelsen
Børnedemokraterne fra AKB Ved Milestedet til møde med borgmester Erik Nielsen i Rødovre Kommune om indretning af et skovareal i boligområdet. Fotograf Lars Bertelsen


Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Stine Konradi

Mail:

stine@konradi.nu

Boligafdelinger

Ved Milestedet, Rødovre

Projektstart og slut

01. jun 2015 - 30. jun 2016

Projektejer

Boligselskabet AKB, Rødovre

Ansøgningsår

2014

Projekttema

Beboerdemokrati

Projektdeltagere

Konradi – liv i og mellem husene

Boligtype

Familieboliger

Antal lejemål

454

Opførelsesår

1955